EN

LF:VLFA0621c Farmakologie I - cvičení - Informace o předmětu

VLFA0621c Farmakologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLFA0621c/01: St 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/02: St 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/03: St 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/04: St 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/05: Pá 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/06: Pá 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/07: Pá 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/08: Pá 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/09: Po 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/10: Po 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/11: Po 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/12: Po 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/13: Út 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/14: Út 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/15: Út 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/16: Út 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/17: Čt 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/18: Čt 7:30–10:00 N03206/206
VLFA0621c/19: Čt 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/20: Čt 10:20–12:50 N03206/206
VLFA0621c/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLFA0621c/27: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSPF0521c Patol. fyziologie I - cvičení && VSPA0521c Patol anatomie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu bude student schopen volit formálně správné předepisování léků s užitím terminologie platného lékopisu a přípravu lékových forem individuálně i hromadně připravovaných léčivých přípravků. Měl by rozumět principům "farmakologického myšlení" při volbě léku, jeho dávkování, výpočtům farmakokinetických parametrů, volbě a technice aplikačních způsobů a zvažování specifik pediatrie a geriatrie i možné interakce souběžně podávaných léků měnících výsledné účinky.
Osnova
 • (1. t ý d e n) Téma: ÚVOD DO STUDIA FARMAKOLOGIE.
 • Náplň oboru, obsah teoretické a praktické výuky, povinné a doporučené učební texty. Úvod do recepturní terminologie. Výpočty ve farmakologii.
 • (2. t ý d e n) Téma: OBECNÉ ZÁSADY PRESKRIPCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ.
 • Lékařský předpis a jeho náležitosti. Předepisování léčivých přípravků. Český lékopis a zákonné předpisy o léčivech. Práce s příručkami a databázemi (Pharmaindex, Remedia compendium, Vademeca, AISLP atd.).
 • Příprava na příští cvičení: Opakování - latinská terminologie, obecné zásady preskripce, cesty vstupu léčiva do organismu.
 • (3. t ý d e n) Téma: TUHÉ LÉKOVÉ FORMY PRO HROMADNOU VÝROBU A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVU.
 • (tablety, tobolky, prášky, čípky, čajové směsi); způsob předepisování, ukázky. Videozáznamy: Výroba tablet a čípků.
 • (4. t ý d e n) Téma: TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY PRO VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ APLIKACI.
 • (roztoky k potírání, obkladům a výplachům, kapky pro vnější užití, tekuté zásypy, roztoky a kapky pro perorální aplikaci, aromatické vody, tinktury. injekce, infuze); způsob předepisování, ukázky. Videozáznam: Výroba injekcí a infuzí.
 • Příprava na příští cvičení: Přestup léčiv přes biologické bariéry, opakování latinské terminologie.
 • (5. t ý d e n) Téma: POLOTUHÉ LÉKOVÉ FORMY.
 • (masti, krémy, pasty a další přípravky k aplikaci na kůži a na sliznice); způsob předepisování, ukázky. Videozáznamy: Externí léčebné prostředky – Praeparatio Seminář: PŘESTUP LÉČIV PŘES BIOLOGICKÉ MEMBRÁNY.
 • TEST Z LATINSKÉ TERMINOLOGIE.
 • NA PŘÍŠTÍ TÝDEN SI PROSÍM VEZMĚTE KALKULAČKY A PRAVÍTKO.
 • (6. t ý d e n) Téma: ÚVOD DO FARMAKOKINETIKY.
 • Základní farmakokinetické děje. Farmakokinetické parametry. Farmakokinetika jednorázového a opakovaného intravaskulárního a extravaskulárního podání léčiva. Praktický výpočet základních farmakokinetických parametrů po i.v. a p.o. aplikaci.
 • Příprava na příští cvičení: Farmakokinetické výpočty.
 • NA PŘÍŠTÍ TÝDEN SI PROSÍM VEZMĚTE KALKULAČKY A PRAVÍTKO.
 • (7. t ý d e n) Téma: VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VE FARMAKOKINETICE.
 • Modelování farmakokinetických procesů pomocí počítačových programů. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva. Úprava dávkování při poruchách ledvinných funkcí. NA PŘÍŠTÍ TÝDEN SI PROSÍM VEZMĚTE PLÁŠTĚ A PŘEZŮVKY.
 • (8. t ý d e n) Téma: ÚVOD DO EXPERIMENTÁLNÍ FARMAKOLOGIE. Význam experimentu ve farmakologii. Pokusná zvířata. Etická stránka farmakologických experimentů. Vedení protokolu. Demonstrace aplikačních způsobů a vybraných účinků farmak na zvířeti.
 • (9. t ý d e n) Téma: DOKONČENÍ OBECNÉ RECEPTURY.
 • Plynné lékové formy, ukázky. Výpočet dávek pro děti. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. POVRCHOVĚ PŮSOBÍCÍ LÁTKY. LÉČIVA CHOROB DUTINY ÚSTNÍ. Speciální receptura v dermatologii, chirurgii, ORL, oftalmologii.
 • Příprava na příští cvičení: Souhrnné opakování obecné receptury, základy farmakologie periferního nervového systému.
 • (10. t ý d e n) Téma: Seminář: FARMAKOLOGIE PERIFERNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU - úvodní část.
 • Terminologie, neurotransmise v periferním nervovém systému, adrenergní a cholinergní receptory, agonisté a antagonisté. Funkční význam a možnosti farmakologického ovlivnění sympatiku a parasympatiku.
 • TEST Z OBECNÉ RECEPTURY.
 • Příprava na příští cvičení: Farmakologie sympatického (adrenergního) nervového systému.
 • (11. t ý d e n) Téma: Seminář: SYMPATOTROPNÍ LÁTKY.
 • Receptory sympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících adrenergní systém. Videozáznam: Ovlivnění beta receptoru. Úvod do speciální receptury sympatotropních a parasympatotropních látek: periferní analeptika, bronchodilatancia, spazmolytika, miotika a mydriatika.
 • Příprava na příští cvičení: Farmakologie cholinergního nervového systému.
 • (12. t ý d e n) Téma: Seminář: CHOLINOTROPNÍ LÁTKY.
 • Receptory parasympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících cholinergní systém. Videozáznam: Farmakologie VNS - cholinergní transmise.
 • Příprava na příští cvičení: Souhrnné opakování probrané látky.
 • NA PŘÍŠTÍ TÝDEN SI PROSÍM VEZMĚTE PLÁŠTĚ.
 • (13. t ý d e n) Téma: PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA VYBRANÝCH LÉKOVÝCH FOREM.
 • (tobolky, prášky, čípky, tekutý zásyp, roztoky, masti).
 • TEST Z PROBRANÉ LÁTKY (následně diskutovaný).
 • (14. t ý d e n) Téma: EXKURZE DO CENTRA LÉČIVÝCH ROSTLIN LF MU (Kraví hora, Brno).
 • (15. t ý d e n) Téma: ÚVOD DO FYTOFARMAKOLOGIE.
 • Obsahové látky v léčivých rostlinách, užití, základy přípravy. Ukázky čajů a rostlinných výluhů s ochutnávkou. Opravné a náhradní testy. ZÁPOČTY.
Literatura
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
 • HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003. 110 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2008/ZLFA0722p/um/Zasady_antibioticke_ lecby.pdf?fakulta=1411;obdobi=4343;kod=ZLFA0722p
 • RANG, H. P. Rang and Dale's pharmacology. 6th ed. [S.l.]: Churchill Livingstone, 2007. xiii, 829. ISBN 9780443069116. info
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • Pharmaceutical Practice, 3rd Ed. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone, 2004, ISBN 0443 07206 X
 • HOWLAND, Richard D. a Mary Julia MYCEK. Pharmacology. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. vii, 552. ISBN 0781741181. info
 • https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2009/VLFA0621c/um/Practicals_in_Pharmacology_ENGL.pdf?fakulta=1411;obdobi=4504;kod=VLFA0621c
Výukové metody
Praktická cvičení, jejichž výukový proces zahrnuje teoretickou přípravu a praktické procvičování znalostí a dovedností určených sylabem. Součástí jsou také samostatné práce s speciálními farmakologickými počítačovými programy a domácí na zadané téma, prezentované a diskutované následně ústně ve vyučované skupině.
Metody hodnocení
Účast na praktických cvičeních je povinná a evidovaná. Hodnocení úspěšnosti jejího absolování k udělení zápočtu je uskutečněno 3 písemnými testy: a) latinská terminologie (hodnoceno individuálně vyučujícím), b) předpisování léků (hodnoceno individuálně vyučujícím), c) multivýběrový test ze znalosti probrané látky, k úspěšnému absolvování je třeba dosažení nadpolovičního počtu správných odpovědí.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU v Brně, Tomešova ul.12: denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 05 - 4949 3070.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.