VLTL081 Tělovýchovné lékařství

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (přednášející)
MUDr. Pavel Homolka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Hrabovská (přednášející)
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ladislav Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Leona Dunklerová (pomocník)
Ing. Soňa Hanzelková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 7. 3. 16:30–18:10 B11/334, Čt 14. 3. 16:30–18:10 B11/334, Čt 21. 3. 16:30–18:10 B11/334, Čt 28. 3. 16:30–18:10 B11/334, Čt 4. 4. 16:30–18:10 B11/334, Čt 11. 4. 16:30–18:10 B11/334, Čt 18. 4. 16:30–18:10 B11/334, Čt 25. 4. 16:30–18:10 B11/334, Čt 2. 5. 16:30–18:10 B11/334, Čt 9. 5. 16:30–18:10 B11/334, Čt 23. 5. 16:30–18:10 B11/334, Čt 30. 5. 16:30–18:10 B11/334
Předpoklady
( VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. || VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. ) && ( VLPA0622p Patologie II. - přednáška || VSPA0622p Patologie II. - přednáška )
Studenti 4.-5. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu „Tělovýchovné lékařství“ je získání základních teoretických znalostí v oblasti fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže, včetně reakce a adaptace na různé druhy tělesné zátěže u osob zdravých i nemocných. Předmět rovněž zahrnuje význam pohybu a tělesné zdatnosti v primární i sekundární prevenci a terapii různých poruch a onemocnění.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu znát:
- teoretické základy v oblasti fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže ve sportovní medicíně
- teoretické základy reakce a adaptace na různé druhy tělesné zátěže u sportovců
- význam pohybu a tělesné zdatnosti sportovců v primární i sekundární prevenci a terapii různých poruch a onemocnění
Osnova
 • Význam tělovýchovného lékařství, zdravotní zabezpečení sportovních akcí, komplexní přístup tělovýchovných lékařů k vyšetření pohybového aparátu, posuzování schopnosti k TV a sportu
 • Metodika zátěžového vyšetřování ve sportovní medicíně(kardiorespirační a metabolická diagnostika v laboratoři a terénu, posuzování efektivity a řízení tréninku
 • Správné vedení vytrvalostního a silového tréninku u zdravé populace, možnosti v terénu i posilovnách.
 • Sportovní antropologie, sportovní aktivita v souvislosti s různým věkem a pohlavím (rozměry těla, složení, somatotyp, biologický věk, predikce výšky
 • Kardiologická problematika sportující populace (riziko náhlé smrti u sportovců
 • Význam pohybové aktivity pro zdraví člověka (patofyziologie tělesné zátěže, např. přetížení, přetrénování)
 • Sportovní ortopedie a traumatologie I
 • Sportovní ortopedie a traumatologie II, taping, ortézy
 • Zdravotní problematika vybraných druhů sportů
 • Výživa, výživové doplňky a pitný režim ve sportu
 • Antidopingová a farmakologická problematika ve sportu
 • Léčebná rehabilitace ve sportovní medicíně I
 • Léčebná rehabilitace ve sportovní medicíně II
 • Závěr – testy a udělení zápočtů
Literatura
 • MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Praha: Galén, 2011, xvi, 245. ISBN 9788072626953. info
 • KUČERA, Miroslav, Pavel KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ. Dítě, sport a zdraví. 1. vyd. Praha: Galén, 2011, 190 s. ISBN 9788072627127. info
 • Vilikus Z. a kol. Tělovýchovné lékařství. Universita Karlova, Praha 2004
 • Meško a kol. Telovýchovnolekárske vademekum. SSTL, Bratislava 2005
 • Cinglová L. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. Karolinum, Praha 2002
 • Peterson L et al. Sports Injuries. Martin Dunitz Ltd, London 2001
 • Kjaer M. et al. Textbook of Sports Medicine. Blackwell Publishing, Malden 2003
 • Kučera M. a kol. Sportovní medicína. Grada, Praha 1999
 • Placheta Z. a spol. Zátěžová funkční diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Grada, Praha 1999
 • NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ a Alena BALCAROVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISSN 1802-128X. epub url info
 • Časopis: Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
 • Harries M. et al. ABC of Sports Medicine. BMJ Books, London 2000
 • Novotný J. Studijní materiály: https://www.fsps.muni.cz/~novotny/
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemný test, kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/VLTL081