VLTL081 Tělovýchovné lékařství

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc. (přednášející)
MUDr. Jana Martinková (přednášející)
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
MUDr. Ladislav Svoboda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Iva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Homolka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Soňa Pavlová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLPF0622p Patol. fyziologie II-předn. || VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. ) && ( VLPA0622p Patologie II. - přednáška || VSPA0622p Patologie II. - přednáška )
Studenti 4.-5. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu „Tělovýchovné lékařství“ je získání základních teoretických znalostí v oblasti fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže, včetně reakce a adaptace na různé druhy tělesné zátěže u osob zdravých i nemocných. Předmět rovněž zahrnuje význam pohybu a tělesné zdatnosti v primární i sekundární prevenci a terapii různých poruch a onemocnění.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu znát:
- teoretické základy v oblasti fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže ve sportovní medicíně
- teoretické základy reakce a adaptace na různé druhy tělesné zátěže u sportovců
- význam pohybu a tělesné zdatnosti sportovců v primární i sekundární prevenci a terapii různých poruch a onemocnění
Osnova
 • 1. Význam tělovýchovného lékařství, zdravotní zabezpečení sportovních akcí, komplexní přístup tělovýchovných lékařů k vyšetření pohybového aparátu, posuzování schopnosti k TV a sportu(doc. MUDr. L. Hrazdira,CSc. doc. MUDr. J. Novotný,CSc.)
 • 2. Metodika zátěžového vyšetřování ve sportovní medicíně(kardiorespirační a metabolická diagnostika v laboratoři a terénu, posuzování efektivity a řízení tréninku, MUDr. F.Jedlička, MUDr. P. Homolka,PhD.)
 • 3. Správné vedení vytrvalostního a silového tréninku u zdravé populace, možnosti v terénu i posilovnách.(MUDr. J. Martinková)
 • 4. Sportovní antropologie, sportovní aktivita v souvislosti s různým věkem a pohlavím (rozměry těla, složení, somatotyp, biologický věk, predikce výšky, doc. MUDr. J. Novotný,CSc., MUDr. Iva Tomášková)
 • 5. Kardiologická problematika sportující populace (riziko náhlé smrti u sportovců prof. MUDr. L.Elbl,CSc., MUDr. Iva Tomášková)
 • 6. Význam pohybové aktivity pro zdraví člověka (patofyziologie tělesné zátěže, např. přetížení, přetrénování MUDr. I. Tomášková, MUDr. F. Jedlička)
 • 7. Sportovní ortopedie a traumatologie I (prim. MUDr. R.Moster,CSc., doc. MUDr. L. Hrazdira,CSc.)
 • 8. Sportovní ortopedie a traumatologie II, taping, ortézy (doc. MUDr.L.Hrazdira,CSc.,prim.MUDr.R.Moster,CSc.)
 • 9. Zdravotní problematika vybraných druhů sportů(doc. MUDr. J.Novotný,CSc., MUDr.P.Homolka,PhD.)
 • 10. Výživa, výživové doplňky a pitný režim ve sportu (MUDr. Iva Tomášková, prof. MUDr. L.Elbl,CSc.)
 • 11. Antidopingová a farmakologická problematika ve sportu (MUDr. P.Homolka,PhD., MUDr. F.Jedlička)
 • 12. Léčebná rehabilitace ve sportovní medicíně II (MUDr. Martinková, doc.MUDr.L. Hrazdira,CSc)
 • 13. Léčebná rehabilitace ve sportovní medicíně I(MUDr. J. Martinková, doc. MUDr. L. Hrazdira,CSc.)
 • 14. Závěr – testy a udělení zápočtů (MUDr. Tomášková, doc. MUDr. L. Hrazdira)
Literatura
 • Meško a kol. Telovýchovnolekárske vademekum. SSTL, Bratislava 2005
 • Vilikus Z. a kol. Tělovýchovné lékařství. Universita Karlova, Praha 2004
 • Cinglová L. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. Karolinum, Praha 2002
 • Novotný J. a kol. Kapitoly sportovní medicíny. Paido, Brno 2003
 • Kučera M. a kol. Sportovní medicína. Grada, Praha 1999
 • Placheta Z. a spol. Zátěžová funkční diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Grada, Praha 1999
 • Časopis: Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
 • Studijní materiály na internetu: www/fsps.muni.cz/~novotny
 • Harries M. et al. ABC of Sports Medicine. BMJ Books, London 2000
 • Kjaer M. et al. Textbook of Sports Medicine. Blackwell Publishing, Malden 2003
 • Peterson L et al. Sports Injuries. Martin Dunitz Ltd, London 2001
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemný test, kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.