VLPD1033c Pediatrie III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eliška Hloušková (cvičící)
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Papež (cvičící)
MUDr. Magdalena Rohanová (cvičící)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Milena Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (80,00 %), Klinika dětské onkologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (20,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPD1033c/01: Po 25. 5. 7:30–12:30 N03086, Út 26. 5. 7:30–12:30 N03086, St 27. 5. 7:30–12:30 N03086, Čt 28. 5. 7:30–12:30 N03086, Pá 29. 5. 7:30–12:30 N03086
VLPD1033c/02: Út 14. 4. 7:30–12:30 N03086, St 15. 4. 7:30–12:30 N03086, Čt 16. 4. 7:30–12:30 N03086, Pá 17. 4. 7:30–12:30 N03086
VLPD1033c/03: Po 4. 5. 7:30–12:30 N03086, Út 5. 5. 7:30–12:30 N03086, St 6. 5. 7:30–12:30 N03086, Čt 7. 5. 7:30–12:30 N03086
VLPD1033c/04: Po 18. 5. 7:30–12:30 N03086, Út 19. 5. 7:30–12:30 N03086, St 20. 5. 7:30–12:30 N03086, Čt 21. 5. 7:30–12:30 N03086, Pá 22. 5. 7:30–12:30 N03086
VLPD1033c/05: Po 16. 3. 7:30–12:30 N03086, Út 17. 3. 7:30–12:30 N03086, St 18. 3. 7:30–12:30 N03086, Čt 19. 3. 7:30–12:30 N03086, Pá 20. 3. 7:30–12:30 N03086
VLPD1033c/06: Po 27. 4. 7:30–12:30 N03086, Út 28. 4. 7:30–12:30 N03086, St 29. 4. 7:30–12:30 N03086, Čt 30. 4. 7:30–12:30 N03086
VLPD1033c/09: Po 23. 3. 7:30–12:30 N03086, Út 24. 3. 7:30–12:30 N03086, St 25. 3. 7:30–12:30 N03086, Čt 26. 3. 7:30–12:30 N03086, Pá 27. 3. 7:30–12:30 N03086
VLPD1033c/10: Po 8. 6. 7:30–12:30 N03086, Út 9. 6. 7:30–12:30 N03086, St 10. 6. 7:30–12:30 N03086, Čt 11. 6. 7:30–12:30 N03086, Pá 12. 6. 7:30–12:30 N03086
VLPD1033c/11: Po 24. 2. 7:30–12:30 N03086, Út 25. 2. 7:30–12:30 N03086, St 26. 2. 7:30–12:30 N03086, Čt 27. 2. 7:30–12:30 N03086, Pá 28. 2. 7:30–12:30 N03086
VLPD1033c/12: Po 1. 6. 7:30–12:30 N03086, Út 2. 6. 7:30–12:30 N03086, St 3. 6. 7:30–12:30 N03086, Čt 4. 6. 7:30–12:30 N03086, Pá 5. 6. 7:30–12:30 N03086
VLPD1033c/15: Po 9. 3. 7:30–12:30 N03086, Út 10. 3. 7:30–12:30 N03086, St 11. 3. 7:30–12:30 N03086, Čt 12. 3. 7:30–12:30 N03086, Pá 13. 3. 7:30–12:30 N03086
VLPD1033c/16: Po 11. 5. 7:30–12:30 N03086, Út 12. 5. 7:30–12:30 N03086, St 13. 5. 7:30–12:30 N03086, Čt 14. 5. 7:30–12:30 N03086, Pá 15. 5. 7:30–12:30 N03086
Předpoklady
VLPD0932c Pediatrie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of practical lessons in pediatrics is:
Introducing students to the field of therapeutic and preventive care in pediatrics
Understanding of pediatric propedeutics
Knowing the most common diseases in pediatrics
Acquiring examination methods needed to diagnose the most common diseases in pediatrics
Managing the differential diagnosis of the most common acute and chronic diseases in pediatrics
Understanding the principles of pharmacotherapy in pediatrics
Výstupy z učení
After completing this course the student will have basic knowledge about:
- pediatric propedeutics
- the most common diseases in pediatrics and their diagnosis and treatment
- the care of the newborn
- nutrition in childhood
Osnova
 • Theoretical part (seminars):
 • Neonatology
 • Intensive care in pediatrics
 • Nutrition in pediatrics
 • Pediatric imunology
 • Pediatric gastroenterology
 • Inherited metabolic disorders
 • Pediatric rheumatology
 • Pediatric hematology
 • Pediatric nephrology
 • Pediatric endocrinology
 • Pediatric oncology
 • Practical part (ward):
 • Practical bedside teaching
 • Examination procedures in children (newborn, infant, toddler, pre-school and school-age child, adolescent) with diagnoses typical of these age groups
 • Medical history
 • Physical examination
 • Differential diagnosing
 • Designing of laboratory and instrumental examination
 • Diagnosing and treatment
Literatura
  doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, Květa, Filip FENCL a Jan LEBL. Pediatrická propedeutika. Třetí, přepracované a ro. Praha: Galén, 2019. 246 stran. ISBN 9788074924422. info
 • KLIEGMAN, Robert, Bonita F. STANTON, Joseph W. ST. GEME a Nina F. SCHOR. Nelson textbook of pediatrics. Volume 2. Edited by Richard E. Behrman. 20th edition. Philadelphia: Elsevier, 2016. lxviii, 17. ISBN 9781455775668. info
 • LEBL, Jan. Klinická pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. xix, 698. ISBN 9788072627721. info
  neurčeno
 • Current diagnosis and treatment : pediatrics. Edited by William W. Hay. 22nd ed. New York: McGraw-Hill Medical, 2014. xxviii, 15. ISBN 9780071827348. info
 • American Academy of Pediatrics textbook of pediatric care. Edited by Thomas K. McInerny. [Washington, D.C.]: American Academy of Pediatrics, 2009. xlix, 2935. ISBN 9781581106411. info
Výukové metody
- practical training - seminar
Metody hodnocení
Zakončení předmětu Pediatrie I, II, III zkouškou
Zkouška bude probíhat formou písemného testu v 5. ročníku po absolvování Pediatrie III. Test bude obsahovat otázky zejména z pediatrické propedeutiky a z témat probíraných na seminářích (podzimní semestr - Pediatrie II a jarní semestr -Pediatrie III). Obsahuje 20 otázek a vždy bude správná 1 ze 4 odpovědí (odpovědi se zakroužkují). Příprava ke zkoušce viz seznam doporučené literatury. Test se bude psát vždy v pátek (poslední den stáže) v dopoledních hodinách. Na jeho vypracování budou mít studenti 1 hodinu. Studenti, kteří při testu neuspějí, budou ještě týž den ústně přezkoušeni. Ti, kteří neuspějí ani u ústního přezkoušení, budou opakovat test na konci semestru v tzv. "nahrazovacím" (18.) týdnu“.
Hodnocení testu:
A 20-19 správných odpovědí
B 18-17 správných odpovědí
C 16-15 správných odpovědí
D 14-13 správných odpovědí
E 12-11 správných odpovědí
F 10 a méně správných odpovědí

-
Informace učitele
Informace o rozdělení studentů do skupin najdete na nástěnce u sekretariátu Pediatrické kliniky, Pavilon C, 4. podlaží
* Praktická výuka probíhá na:
-Pediatrická klinika FN Brno, Černopolní 9,Brno, oddělení 46, 67, 48, 69, 56:
-Klinika dětské onkologie FN Brno, Černopolní 9, Brno, (pavilon G, 2.podlaží)
-Novorozenecké oddělení FN Brno, Pracoviště reprodukční medicíny, Obilní trh 11, budova A1. 3.podlaží, odd JIP.
Začátek výuky je v 8.00, pozdní příchod nebude akceptován
* Pomůcky: plášť, přezůvky, fonendoskop (bez pomůcek nelze stáž absolvovat)
* Šatny: pavilon A (naproti vrátnice, kde jsou k vyzvednutí klíče. Skřínky v šatně je nutno každý den uvolnit
* Aktuální informace nutno sledovat na nástěnce u sekretariátu Pediatrické kliniky, pavilon C, 4.podlaží
* V zájmu každého studenta je dostavit se s dostatečným předstihem před vlastním začátkem stáže

Absence ve výuce a nahrazování stáží.
Bez omluvy je možné chybět 10% celkového času stáže, prakticky to znamená půl vyučovacího dne. Vše nad tento limit je třeba řádně nahradit. Zkouška z jiného předmětu absolvovaná v daný den stáže není omluvou. Náhrada praktické části stáže je nutná vždy po domluvě s příslušným asistentem (u kterého student absentoval ve výuce). Náhrada semináře je možná s další (následující) skupinou (ale nemusí být vypsán stejný seminář!). Na stážovacím listě musí být VŽDY uveden podpis a jmenovka vyučujícího. Nahrazování je dále možné v posledním, k tomu vyhrazeném 18. týdnu (po skončení semestru).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/VLPD1033c