VLPP11Xpp Paliativní péče - předpromoční praxe

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (přednášející)
Ing. Kateřina Sehnalová (pomocník)
Jitka Skládaná (pomocník)
Mgr. Jana Šlancarová (pomocník)
Garance
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Klinika komplexní onkologické péče - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLSP03X Samostatná práce-VL && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && ( VLPG9X1 Porodnictví a gynekologie || VLPG1022p Porod.a gynek II - přednáška ) && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLNE9X1p Neurologie - přednáška && ( VLON9X1p Klinická onkologie || VLON091 Klinická onkologie ) && VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && VLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && ( VLIN9X22p Infekční nemoci II || VLIN9X22 Infekční nemoci II ) && VLVL101 Vnitřní lékařství - přednáška && VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && VLAJ0222 Angličtina 1 II -p && ( VLLT0222 Zákl. lék. terminol. II. -c || VLLT0222s Základy lék. terminol. II -s ) && VLTZ0754 Teoret.zákl.klinické med.IV-s && VYCET ( 3 , VLADV071 Anatomie dětského věku , VLAF091 Apl. a klin. farmakologie , VLAL081 Anesteziolog.a léčba bolesti I , VLIA081 Klin.imunol. a alergol. , VLKB091 Klinická biochemie , VLKF091 Vybr.kapitoly z klin.farmak. , VLNO071 Novinky v oftalmologii , VLPM071 Právní apekty v medicíně , VLPM081 Paliativní medicína , VLRL081 Léčivé rostliny , VLTL081 Tělovýchovné lékařství , VLAT081 Základy antimikrobiál. terapie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Paliativní péče formou předpromoční praxe umožní získat klinickou zkušenost s komplexní paliativní péčí o pacienta s pokročilým život ohrožujícím onemocněním (např. nádorová onemocnění, konečná stádia chronického srdečního, renálního respiračního selhávání, neurodegenerativní onemocnění jako ALS, roztroušená skleróza a syndrom demence). Praxe bude realizována v zařízeních specializované paliativní péče : lůžkový hospic, mobilní/domácí hospic a ambulance paliativní medicíny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• Efektivně komunikovat o potřebách a cílech péče v závěru života s pacientem a jeho rodinou
• Mírnit tělesné a psychické symptomy pokročilého onemocnění: např. bolest, dušnost, nevolnost, zvracení, úzkost, deprese, delirium
• Naplánovat organizační zajištění paliativní péče s využitím dalších služeb (spolupráce se sociálním pracovníkem, psychologem, duchovním, lůžkovým a domácím hospicem)
Osnova
 • • Základní principy paliativní péče v klinické praxi
 • • Klinická a etická dilemata v péči o pacienty v závěru života a jejich řešení
 • • Právní aspekty péče o pacienta v závěru života
 • • Komunikace s pacientem v závěru života (zásady podpůrné komunikace, sdělování nepříznivých zpráv, diskuse závažné diagnoze a prognóze, plánování péče)
 • • Paliativní management nejčastějších symptomů pokročilého onemocnění: bolest, dušnost, nevolnost, zvracení, úzkost, deprese, delirium
 • • Zásady multidisciplinární týmové spolupráce v paliativní péči
 • • Organizace paliativní péče v ČR
Literatura
  doporučená literatura
 • • Kabelka ,L. Geriatrická paliativní péče. Mladá fronta. Praha 2017. ISBN 978-80-204-4225-3.
 • VOLANDES, Angelo E. Umění rozhovoru o konci života. Translated by Lenka Kapsová, Illustrated by Petra Josefína Stibitzová. 1. vydání. V Praze: Cesta domů, 2015. 203 stran. ISBN 9788088126034. info
 • SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 2., nezměn. vyd. Praha: Galén, 2011. 363 s. ISBN 9788072628490. info
Výukové metody
• Interaktivní seminář • Klinická stáž • Účast na setkání mutidisciplinárního hospicového týmu
Metody hodnocení
• Zápočet (podmínky z zápočtu: 100% účast na praxi, písemné zpracování případové studie/kazusitiky)
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Interaktivní seminář má v IS MU rozvrhovou informaci, student absolvuje 2 semináře dle barevného SRZ rozpisu. Praxi z paliativní péče (VLPP11Xpp) student vykoná v jednom z 4 týdnů barevného SRZ rozpisu (přihlašování do seminární skupiny přes MUDr. Slámu).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.