VLPM081 Paliativní medicína

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (přednášející)
Garance
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika komplexní onkologické péče - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLFA07212c Farmakologie I - cvičení && VLPF0622p Patol. fyziologie II - předn. && ( ROCNIK ( 5 ) || ROCNIK ( 4 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Předmět je určen studentům 4. a 5. ročníku. V případě naplněné kapacity si student podá žádost o výjimku - přednost dostanou studenti 5. ročníku. Konečný limit 65 studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Paliativní medicína nabízí možnost získat základní znalosti a dovednosti v péči o pokročile nevyléčitelně nemocné pacienty ( onkologické i neonkologické). Obsahem přednášek a seminářů bude léčba nejčastějších symptomů, pravidla podpůrné komunikace a psychosociální aspekty péče. Účastníci se seznámí s etickým a právním rámcem poskytování paliativní péče. Součástí výuky budou 2 exkurze do hospiců v brněnském regionu. Předmět je zakončen kolokviem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- náležitě zhodnotit a paliativně řešit nejčastější tělesné a psychické symptomy pokročilých stádií nevyléčitelných onemocnění;
- podpůrně komunikovat s pacienty a jejich rodinami o závažné diagnoze, prognoze a plánu paliativní péče;
- znát etické a právní souvislosti lékařského rozhodování u pacientů v závěru života; bude znát organizaci paliativní péče v ČR
Osnova
 • Základní pojmy: paliativní péče, nevyléčitelné onemocnění, závěr života, kvalita života, hospic, limitace léčby, eutanázie
 • Paliativní management nejčastějších symptomů pokročilého onemocnění: bolest, dušnost, anorexie, nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, únava
 • Paliativní management pokročilých stádií neonkologických onemocnění: CHOPN, CHSS, chronické renální selhání, neurodegenerativní onemocnění, syndrom geriatrické křehkosti
 • Psychiatrické syndromy v závěru života: úzkost, deprese, delirium, poruchy spánku
 • Psychologické a sociální aspekty paliativní péče
 • Etické a právní aspekty paliativní péče
 • Komunikace a pacientem v závěru života: diagnoza, prognoza, plán paliativní péče
 • Paliativní péče v různých prostředích: hospic, nemocnice, ARO/JIP, domácí prostředí, organizace paliativní péče v ČR
Literatura
  doporučená literatura
 • SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 2., nezměn. vyd. Praha: Galén, 2011. 363 s. ISBN 9788072628490. info
Výukové metody
Přednášky;worshopy; exkurze v hospicových zařízeních
Metody hodnocení
Podmínky k udělení zápočtu za předmět Paliativní medicína Účast na přednáškách 80% Písemně zpracovaná: Kazuistika nevyléčitelně nemocného pacienta a rozvaha o možnostech paliativní péče ( na základě osobní zkušenosti nebo klinické zkušenosti ze stáží) NEBO Esej na jedno z následujících témat 1. Co znamená „kvalita života“ v situaci pokročilého nevyléčitelného onemocnění 2. Lze pacienty otevřeně a pravdivě informovat o nepříznivé prognóze a přitom jim „nebrat naději“? 3. Je otázce péče o pacienty v závěru života věnována během studia na LF MU dostatečná pozornost? Rozsah eseje: 1-2 stránky A4
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.