VLTZ0754 Teoretické základy klinické medicíny IV - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
2.5/0/0. 37.5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Lokaj, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
Dana Navrátilová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
Ústav patologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Rozvrh
St 21. 9. 17:00–18:40 B11/114, St 5. 10. 17:00–18:40 B11/114, St 12. 10. 17:00–18:40 B11/114, St 19. 10. 17:00–18:40 B11/114, St 26. 10. 17:00–18:40 B11/114, St 2. 11. 17:00–18:40 B11/114, St 9. 11. 17:00–18:40 B11/114, St 16. 11. 17:00–18:40 B11/114, St 23. 11. 17:00–18:40 B11/114, St 30. 11. 17:00–18:40 B11/114, St 7. 12. 17:00–18:40 B11/114, St 14. 12. 17:00–18:40 B11/114
Předpoklady
VLTZ0653 Teoret.zákl.klin. med.III-s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento nově zavedený předmět si klade za cíl průřezově procvičit vybrané podstatné problémy klinické medicíny z pozice anatoma, embryologa, fyziologa, patologického fyziologa, patologa, mikrobiologa, imunologa a konečně příslušného klinika. Tak se koncepčně přiblížíme výukové strategii USMLE, Step 1.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- znát a rozumět podstatu chorob od patofyziologie až po terapii
Osnova
 • Chronická obstrukční plicní nemoc
 • Garant tématu: prof. Skřičková Pacient "live": anamnéza, klinické vyšetření + skiagram -1 hod- Klinická fyziologie ventilace, perfúze a difúze plynů -1 hod - fyziolog Patofyziologie a patol. anatomie CHOPN (emfyzém!) + funkční vyšetření plic -1 hod – patolog, prof. A. Vašků Epidemiologie, klasifikace CHOPN - 1 hod- Základy fenotypicky cílené léčby CHOPN; ambulantní sledování a léčba - 1 hod- Léčba CHOPN na standardním lůžkovém odd. -1 hod- Léčba CHOPN na JIP, problematika UPV -1 hod - Preterminální péče o pac. s CHOPN + DDOT -1 hod- Nemedikamentózní léčba CHOPN - fyzioterapie, nutriční podpora -1 hod- Dif. dg. CHOPN -1 hod-
 • Vředová choroba gastroduodena, funkční poruchy trávicího traktu
 • Garant tématu: doc. Zbořil I. Patofyziologické principy regulace střevní motility a sekrece. Dysregulace v motilitě GIT, poruchy vyprazdňování žaludku (klinicky pokračovat na vředovou chorobu gastroduodena) - 1 hod –prof. Nováková)
 • II. Mikrobiální ekosystém trávicího traktu ve vztahu k chorobám GIT a jejich léčbě (idiopatické střevní záněty, kolorektální karcinom, infekce H.pylori, syndrom dráždivého tračníku, malabsorpční syndrom, pooperační stavy a jiná onemocnění) V.Zbořil, L.Prokopová
 • III. Genetické faktory ve vztahu k chorobám GIT a jejich léčbě (idiopatické střevní záněty, hereditární pankreatitida, kolorektální karcinom, celiakie a jiné choroby GIT s genetickou vazbou; genetické ukazatele ve vztahu k léčbě chorob GIT a jejím výsledkům)- hod -V.Zbořil, H.Dujsíková
 • IV. Imunitní systém ve vztahu k chorobám GIT a jejich léčbě (autoimunní onemocnění, autoimunní enteropatie, potravinové alergie, eosinofilní gastro/entero/kolitidy - hod - B. Novotná, V. Motilita trávicího traktu ve vztahu k jeho chorobám a terapii – hod- prof. Hep, ….)
 • VI. Vyšetřovací možnosti motility trávicího traktu
 • VII. Poruchy motility GIT
 • VIII. Motilita GIT a farmakoterapie (vlivy pozitivní a nežádoucí účinky)
 • Poruchy výživy
 • Garant tématu: doc. Bienertová-Vašků
 • Patofyziologie základních poruch, nutriční epidemiologie, vliv stravy na genovou expresi, parenterální výživa, psychologické aspekty poruch příjmu potravy (seminář)– 3 hod, doc Bienertová Vašků
 • Základní klinické příklady poruch příjmu potravy (seminář) – 3 hod -odborníci z praxe
 • Diagnostika a léčba poruch příjmu potravy formou PBL. Etické aspekty léčby obezity (Flipped Classroom nebo přednáška) – 3 hod-doc. Bienertová Vašků, doc. Kuře
 • Šok, poruchy vědomí
 • Typy šoku Flipping Classroom event. přednáška); teorie vzniku a průběhu šoku a šokových stavů na obecném fyziologicko/ patofyziologickém modelu, typy -3 hod - fyziolog/patofyziolog, neurolog, anesteziolog, etik/psycholog
 • Kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí (Flipping Classroom event. Přednáška; diff. dg. poruch vědomí, příčina poruchy vědomí u infekce (– 3 hod -fyziolog/patofyziolog, neurolog, anesteziolog, etik/psycholog
 • Smrt (diagnostika a léčba šokových stavů na virtuálním pacientovi formou PBL/TBL; smrt – diskuze rozhodování na konci života, marná péče, etický rozměr apod.) - 3 hod-fyziolog/patofyziolog, neurolog, anesteziolog, etik/psycholog
 • Časté příznaky a stavy u neurologických a psychiatrických onemocnění
 • I. Úzkost a stres (vliv úzkosti a stresu na tělesné onemocnění v kontextu psychoneuroimunoendokrinologie; stres a nemoc koronárních cév-analýza evidence možného vlivu chron. stresu na endoteliální funkci a ak. stresu na imunitní, prozánětlivé a protrombogenní funkce s diskusí) – 2 hod -Kašpárek, Světlák, Kala
 • II. Deprese (vliv deprese na tělesné onemocnění v kontextu psychoneuroimunoendokrinologie) – 2 hod - Kašpárek, Skřivanová, Roman
 • III. Neurodegenerace (patologické mechanismy neurodegenerace, zánětu, asynuklein a tvorba Lewyho tělísek a neuritů, cell-to-cell propagace alfa synukleinu, Abeta amyloid a tvorba neuritických plak, Tau/ P-tau protein a tvorba neurofibrilárních klubek, cell-to-cell propagace tau proteinu, patofyziologie okruhů bazálních ganglií u Parkinsonovy nemoci, cholinergní a glutamátergní hypotéza poruch paměti u Alzheimerovy nemoci, patologie a staging PN, AN), za neurologii klinická symptomatika AN, PN, biomarkery, hlavně ale kazuistiky s videoukázkami– 2 hod – Bareš, patolog, patofyziolog
 • IV. Demence (paměť: ukládání paměťové stopy a vybavování paměti, okruhy bazálních ganglií, dopaminergní, cholinergní, glutamátergní neurotransmiterové systémy)– 2 hod -Rektorová
 • V. Bolest – 2 hod -Štourač, Neudertová
Výukové metody
Výuka bude probíhat metodou interaktivních seminářů, cvičení a přednášek.
Metody hodnocení
Po každém semestru separátní kolokvia jednotlivých předmětů, organizovaná garantem tématu 1-13 Po 7. semestru bude předmět ukončen písemnou zkouškou ve formě testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/VLTZ0754