VLPP11XX Paliativní péče - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2025
Rozsah
0.2/0/0. 3. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lucie Světláková (přednášející)
MUDr. Jiří Šedo, Ph.D. (přednášející)
Garance
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče – Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Klinika komplexní onkologické péče – Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem – Lékařská fakulta
Předpoklady
VLSP03X Samostatná práce-VL && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && ( VLPG9X1 Porodnictví a gynekologie || VLPG1022p Porod.a gynek II - přednáška ) && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLNE9X1p Neurologie - přednáška && ( VLON9X1p Klinická onkologie || VLON091 Klinická onkologie ) && VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && VLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && ( VLIN9X22p Infekční nemoci II || VLIN9X22 Infekční nemoci II ) && VLVL101 Vnitřní lékařství - přednáška && VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && VLAJ0222 Angličtina 1 II -p && ( VLLT0222 Zákl. lék. terminol. II. -c || VLLT0222s Základy lék. terminol. II -s ) && VLTZ0754 Teoret.zákl.klinické med.IV-s && VYCET ( 3 , VLADV071 Anatomie dětského věku , VLAF091 Apl. a klin. farmakologie , VLAL081 Anesteziolog.a léčba bolesti I , VLIA081 Klin.imunol. a alergol. , VLKB091 Klinická biochemie , VLKF091 Vybr.kapitoly z klin.farmak. , VLNO071 Novinky v oftalmologii , VLPM071 Právní apekty v medicíně , VLPM081 Paliativní medicína , VLRL081 Léčivé rostliny , VLTL081 Tělovýchovné lékařství , VLAT081 Základy antimikrobiál. terapie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Témata semináře 1/ Úvod do paliativní péče (základní koncepty a termíny, cílová skupina pacientů, klinické, etické a právní aspekty péče o pacienty v závěru života. 2/ Komunikace s pacientem o cílech a plánu péče v kontextu závažného onemocnění
Výstupy z učení
Znalost základních principů a postupů paliativní péče Znalost a dovednost v komunikaci o cílech a plánu péče v kontextu závažného onemocnění
Výukové metody
Interaktivní seminář
Metody hodnocení
Účast na semináři
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Interaktivní seminář má v IS MU rozvrhovou informaci, student absolvuje 2 semináře dle barevného SRZ rozpisu. Praxi z paliativní péče (VLPP11Xpp) student vykoná v jednom z 4 týdnů barevného SRZ rozpisu (přihlašování do seminární skupiny přes MUDr. Slámu).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.