VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 15. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLFA08222c Farmakologie II - cvičení
VLFA0722p Farmakologie II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Psychiatrie - přednáška je teoretické seznámení s:

- Obecnými základy a posláním psychiatrie,
- Základním dělením duševních poruch,
- Etiologií duševních poruch,
- Základy sexuologie.

Jedná se o témata přednášek, které nejsou zahrnuty ve formě seminářů a kazuistik ve výuce Psychiatrie - cvičení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- schopen charakterizovat psychiatrii jako obor a její poslání;
- popsat dělení duševních poruch;
- popsat teorie o etiologii duševních poruch;
- definovat a popsat základní dělení pudů;
- popsat sexuologické poruchy (sexuální dysfunkce, poruchy;
pohlavní orientace, poruchy pohlavní identity)
Osnova
 • Úvod do psychiatrie
 • Sexuologie
Literatura
  povinná literatura
 • HOSÁK, Ladislav, Michal HRDLIČKA a Jan LIBIGER. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 647 stran. ISBN 9788024629988. info
 • HOSCHL, Cyril a Jan LIBIGER. Psychiatrie, 2. dopl. a opr. vyd. 2. vyd. Praha: TIGIS, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • HARISSON Paul et al.: SHORTER OXFORD TEXTBOOK OF PSYCHIATRY. 7th edition, Medicine & Health Science Book, 2017, s. 896. ISBN 9780198747437
 • STAHL, Stephen. Stahl´s essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical application. 4. vyd. New York: Cambridge University Press, 2013, 608 s. ISBN 978-1-107-68646-5
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
 • DUŠEK, Karel a Alena VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ. Diagnostika a terapie duševních poruch. 2., přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 646 stran. ISBN 9788024748269. URL info
 • MOHR, Pavel, Miloslav KOPEČEK, Martin BRUNOVSKÝ a Tomáš PÁLENÍČEK. Klinická psychofarmakologie. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-546-0. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Klinická sexuologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 34 stran. ISBN 8021027959. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Sexualita u nemocných s psychickými poruchami. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2006. 283 s. Portál 5.verze. ISBN 80-7367-122-0. info
 • MACH, Jan a Marie HORÁKOVÁ. Zdravotníci, právo a praxe. První vydání. Praha: Galén, 2018. 183 stran. ISBN 9788074923715. info
Výukové metody
Výuka formou e-learningu
Metody hodnocení
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
Pokyny pro prezenční formu ukončení předmětu: (VLPY9X1p)
Zkouška z Psychiatrie pro VL a VLA je ústní a skládá se ze 3 otázek: A - Obecná psychiatrie B - Speciální psychiatrie C - Klinický management psychických poruch
Pokyny pro distanční formu ukončení předmětu:
Pokud se ze závažných objektivních důvodů nemůže student dostavit k ústní zkoušce prezenčně, bude mu po domluvě se zástupcem pro výuku umožněno vykonat zkoušku z psychiatrie distanční formou. V případě vypsání distanční formy zkoušky z psychiatrie, budou pokyny uvedeny při vypisování konkrétního termínu zkoušky v IS MUNI.
Navazující předměty
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
ČESKY:

Seznam otázek ke zkoušce najdete na: https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2020/VLPY9X1p/op/

Otázky ke zkoušce z psychiatrie a další výukové materiály, speciálně FAQ k otázkám typu C najdete na: https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2020/VLPY9X1p/op/
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Ustní zkouška se skládá ze 2 otázek. Otázky jsou k dispozici na http://psychiatrie.med.muni.cz, odkaz výuka a také na Spolku mediků.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 1. týden podzimního semestru.
Další informace najdete na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/VLPY9X1p