VLIN9X22 Infekční nemoci II

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Holčíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Matúš Mihalčin, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Korsáková Rundesová (cvičící)
MUDr. Radek Svačinka (cvičící)
MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Peter Mikolášek (cvičící)
MUDr. Tomáš Gergel (cvičící)
MUDr. Evelína Kovácsová (cvičící)
MUDr. Petr Husa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Stebel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zlatava Jirsenská (cvičící)
MUDr. Lenka Klapačová (cvičící)
MUDr. Václav Musil, Ph.D. (cvičící)
Markéta Pospíšilová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Předpoklady
VLIN7X21 Infekční nemoci I - cvičení && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VSEI7X1 Epidemiologie infekč. nemocí
VLIN7X21,VSIP0622c,VSEI7X1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka navazuje na INF 1 a rozšiřuje problematiku; příprava ke zkoušce.Cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů o infekčních chorobách získané v předmětu VLIN7x21. Hlavní důraz je věnován virovým hepatitidám, neuroinfekcím, sepsi, Lymeské borrelióze,infekcím trávicího traktu a na diferenciální diagnostiku infekčních nemocí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
1. využívat poznatky o etiopatogenezi, klinické manifestaci, laboratorních vyšetřeních a léčbě infekci centrálního nervového systému.
2.prezentovat na praktických případech spektrum laboratorních vyšetření potřebných pro diagnostiku virových hepatitid.
3. ovládat na základě praktické výuky prevenci infekce HIV/AIDS.
4. prezentovat na praktických případech klinické projevy a léčbu infekcí u pacientů s hyposplenismem a asplenimem.
5. být obeznámen s problematikou rezistence antibiotik a praktickou aplikací těchto poznatků.
Osnova
  • Bacilonosičství(Salmonella typhi abdominalis, Salmonella paratyphi B, Streptococcus pyogenes, salmonely gastroenterické - etiologie, sanace, režimová opatření), vironosičství, prionové infekce. Diferenciální diagnostika virových hepatitid, průjmů, povlakové angíny, uzlinového syndromu, infekčních exantémů, horečnatých stavů. Neuroinfekce: purulentní meningitidy - etiologie, klinika, terapie. Problematika purulentních meningitid novorozenců, malých dětí, seniorů. Serosní meningitidy. Klíšťová meningoencefalitida. Borelióza - stadia, klinika, terapie. Vyšetření moku mozkomíšního; diferenciální diagnostika meningitid. Infekční nemoci a gravidita. Infekční nemoci a terapie kortikosteroidy. Antropozoonózy. Anaerobní infekce, tetanus. Úvod do problematiky geografické a cestovní medicíny. Malárie, leishmanióza, břišní tyfus. Klinická demonstrace nemocných s výše uvedenými diagnózami.
Literatura
    povinná literatura
  • HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Pavel POLÁK, Radek SVOBODA a Kateřina HAVLÍČKOVÁ. Infekční lékařství. Učební text pro studenty všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 159 s. ISBN 978-80-210-5660-2. 2011. info
  • Infectious diseases for foreign students. Edited by Petr Husa - Lenka Krbková. 1st ed. Brno: Masaryk University. 144 s. ISBN 9788021066304. 2013. info
    doporučená literatura
  • Beneš, Jiří, hlavní autor a pořadatel. Infekční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén 2009, 651 s. ISBN 978-80-7262-644-1
Výukové metody
seminář, klinická demonstrace pacientů
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška - ústní forma
Informace učitele
Podmínkou pro absolvování závěrečná ústní zkoušky je získání zápočtu. Before passing of oral examination is necessary to have credit.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: předmět lze ukončit po absolvování stáží I a II
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/VLIN9X22