HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Pavel POLÁK, Radek SVOBODA a Kateřina HAVLÍČKOVÁ. Infekční lékařství. Učební text pro studenty všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5660-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Infekční lékařství. Učební text pro studenty všeobecného lékařství
Název anglicky Infectious Diseases. Textbook for students of general medicine.
Autoři HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Pavel POLÁK, Radek SVOBODA a Kateřina HAVLÍČKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 159 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 30300 3.3 Health sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-5660-2
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 5. 4. 2012 14:11.
Anotace
Infekční choroby představují i začátkem 21. století závažný zdravotnický, sociální a ekonomický problém. Tento učební text předkládá studentům lékařské fakulty stručný souhrn současného stavu znalostí o infekčních chorobách. Text je členěn do kapitol Definice základních pojmů, Základy antibiotické terapie, Alimentární nákazy, Infekce přenášené především vzdušnou cestou, Nemoci přenášené členovci, Zoonózy, Virové hepatitidy, Infekce HIV/AIDS, Anaerobní infekce, Chlamydiové infekce, Mykoplasmové infekce, Prionové choroby, Nejvýznamnější nemoci spojené s cestováním, Diferenciální diagnostika nejvýznamnějších projevů infekčních chorob, Prevence a profylaxe infekčních chorob a Zásady diagnostiky a terapie některých infekčních nemocí . Kapitoly mají jednotné členění, které zahrnuje stručnou definici nosologické jednotky, epidemiologii, etiologii, inkubační dobu, kliniku, diagnostiku, terapii, prognózu a prevenci onemocnění. Autoři se snažili přizpůsobit rozsah textu malému časovému prostoru, který je výuce infekčních nemocí v současnosti poskytován. Proto jde o skripta rozsahem malá, ale obsahující všechny informace potřebné pro úspěšné zvládnutí zkoušky z infekčních nemocí i pro základní orientaci v této jinak velmi složité problematice.
VytisknoutZobrazeno: 1. 6. 2023 09:01