VLOZ0943p Ochrana a podpora zdraví III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
22.5. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (přednášející)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslava Zavřelová (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (pomocník)
Garance
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLOZ0642p Ochrana a podpora zdraví II-př && VLFA08222c Farmakologie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu

Výuka předmětu je zaměřena na hlubší seznámení s vybranými tématy z oblasti ochrany a podpory zdraví, konkrétně z problematiky preventivního lékařství, vakcinologie a speciální epidemiologie.

Cílem výuky je:

- osvojení znalostí takových doporučení životního stylu a jeho úpravy, které povedou ke snížení rizika vzniku onemocnění a zdravotních poruch, ke zlepšení zdraví a zvýšení odolnosti a kondice, případně ke snížení potřeby léků a zlepšení onemocnění,

- seznámení s metodami vyšetření jedtlivých rizik a získání informací o aktuálním životním stylu jedince,

- získání znalosti obecných doporučení, založených na principech EBD,

- osvojení kompetencí v oblasti prevence přenosu infekčních onemocnění se zaměřením na nejčastější nebo nejzávažnější komunitní infekce a infekce spojené se zdravotní péčí,

- porozumění zákonitostem ovlivňujícím výskyt infekcí - ekonomickým, ekologickým, sociálním či kulturním vlivům,

- seznámení s aktuální epidemiologickou situací v České republice i ve světe a s možnostmi zneužití původců infekcí,

- osvojení základů vakcinologie se zaměřením na význam očkování a bezpečnost vakcín.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:

- porozumět významu preventivního poradenství zaměřeného na životní styl,
- umět poskytnout individualizované poradenství, které sníží riziko onemocnění a poruch zdraví, zlepší zdraví a zvýší odolnost a kondici, nebo sníží potřebu léků a zlepší onemocnění,
- k prevenci obezity umět použít nutriční poradenské metody,
- aplikovat znalosti o výskytu a přenosu infekčních onemocnění při zajišťování preventivních a represivních protiepidemických opatření na komunitní úrovni i ve zdravotnických zařízeních,
- rozumět determinantám infekčních nemocí a proniknout do tajů epidemického a pandemického šíření infekcí,
- využívat očkování v prevenci infekcí ve své zdravotnické praxi, včetně znalostí argumentace na dotazy laické veřejnosti.
Osnova
 • Témata v týdenním bloku:
 • 1. Prevence obezity a nutriční poradenství
 • 2. Poradenství v prevenci zaměřené na životní styl a primární prevence kardiovaskulárních a nádorových onemocnění
 • 3. Speciální epidemiologie I
 • A. Infekce přenášené vodou a potravinami.
 • B. HIV, sexuálně přenosné infekce, virové hepatitidy.
 • 4. Speciálnní epidemiologie II
 • A. Environmentální změny a jejich vliv na šíření infekcí.
 • B. Infekce dýchacího traktu. Vysoce nakažlivé nákazy a biologické zbraně.
 • 5. Infekce preventabilní očkováním, vakcinace.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je zápočet z předmětu Ochrana a podpora zdraví III - cvičení.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je vyučován formou samostudia. Zápočet student obdrží na základě splnění předmětu VLOZ0943c.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/VLOZ0943p