VLPX102t Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/4/0. 60. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Michal Ješeta, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Atanas Ivan Belkov (cvičící)
MUDr. Karel Crha (cvičící)
MUDr. Michal Felsinger (cvičící)
MUDr. Romana Gerychová (cvičící)
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ingrid Rejdová (cvičící)
MUDr. Veronika Ťápalová (cvičící)
Tereza Bednaříková (pomocník)
Anna Horáková (pomocník)
Ing. Kateřina Kaderková, MBA (pomocník)
Zdeňka Kroupová (pomocník)
Magdalena Nemetzová (pomocník)
Mgr. Jana Šlancarová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Kroupová
Dodavatelské pracoviště: Lékařská fakulta
Předpoklady
VLPX084t Prázdninová praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
předmět prázdninová praxe je organizován ve spolupráci s okresními porodnicemi a umožňuje studentům poznat rutinní provoz gynokologicko-porodnického oddělení
Osnova
  • 1. týden - lůžkové gynekologické oddělení, diagnostika, příprava nemocných k operaci, pooperační péče, pooperační komplikace
  • 2. týden - porodní sál, péče o rodičku a dítě, porodní komplikace, porod mimo nemocnici, patologie těhotenství.
Literatura
    doporučená literatura
  • HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví. 3., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2014. 538 stran. ISBN 9788024745299. info
  • 1. Procházka M., Pilka R. a kol. Porodnictví pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. Olomouc : AED - Olomouc s.r.o., 2016, 243 s., ISBN 978-80-906280-0-7
    neurčeno
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. xviii, 508. ISBN 9788024728322. info
Výukové metody
prázdninová praxe v nemocnici
Metody hodnocení
potvrzení o dvoutýdenní stáži, zápočet
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 2 týdny během prázdnin.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.