VLPX102t Prázdninová praxe v gynekologii a porodnictví

Lékařská fakulta
jaro 2012
Rozsah
2 týdny. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLPX084t Prázdninová praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
předmět prázdninová praxe je organizován ve spolupráci s okresními porodnicemi a umožňuje studentům poznat rutinní provoz gynokologicko-porodnického oddělení
Osnova
  • 1. týden - lůžkové gynekologické oddělení, diagnostika, příprava nemocných k operaci, pooperační péče, pooperační komplikace
  • 2. týden - porodní sál, péče o rodičku a dítě, porodní komplikace, porod mimo nemocnici, patologie těhotenství
Literatura
  • KUDELA, Milan. Základy gynekologie a porodnictví : pro posluchače lékařské fakulty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 273 s. ISBN 8024408376. info
Výukové metody
prázdninová praxe v nemocnici
Metody hodnocení
potvrzení o dvoutýdenní stáži, zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: v průběhu prázdnin.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.