VSAJ0222 Angličtina 1 II

Lékařská fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/2. 1 kr. kredity B. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ladislav Červený (cvičící)
PhDr. Anděla Kobylková (cvičící)
PhDr. Renata Prucklová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Červený
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • ANGLICKÝ JAZYK - odborná příprava. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Domluva rozvrhu.
 • 2. týden: Opakování látky probrané v podzimním semestru.
 • 3. týden: UNIT 6: Respiratory System, Pathological Conditions, Some Procedures; Exercises. Gramatika: Předpřítomný čas - průběhová forma. Konverzace: Téma 6: Wounds.
 • 4. týden: UNIT 7: Integumentary System, Appendages of the Skin, Pathological Conditions, Some Procedures; Exercises. Gramatika: Předminulý čas - prostá a průběhová forma.
 • 5. týden: UNIT 8: Urinary System, Pathological Conditions, Some Procedures. Gramatika: Účelové věty.
 • 6. týden: UNIT 8: Urinary System: Exercises. Gramatika: Přechodníky. Konverzace: Téma 7: Shock.
 • 7. týden: UNIT 9: Endocrine System: Pituitary Gland, Thyroid Gland, Parathyroids. Gramatika: Gerundium.
 • 8. týden: UNIT 9: Endocrine System: Adrenal Glands, Pancreas, Pineal Gland, Thymus. Gramatika: Kondicionál přítomný a minulý.
 • 9. týden: UNIT 9: Endocrine System, Pathological Conditions, Special Procedures; Exercises. Gramatika: Podmínková souvětí. Konverzace: Téma 8: Poisoning.
 • 10. týden: UNIT 10: Nervous System: Brain. Gramatika: Vazba podmětu s infinitivem, vazba předmětu s infinitivem.
 • 11. týden: UNIT 10: Nervous System: Spinal Cord, Meninges, Pathological Conditions, Special Procedures; Exercises. Gramatika: Nepřímá otázka. Konverzace: Téma 9: Injuries to Bones, Joints, and Muscles.
 • 12. týden: UNIT 11: Organs of Senses: Taste, Smell. Gramatika: Souslednost časová I.
 • 13. týden: UNIT 11: Organs of Senses: Sight, Hearing. Gramatika: Souslednost časová II. Konverzace: Téma 10: Burns.
 • 14. týden: UNIT 11: Organs of Senses, Pathological Conditions, Some Procedures; Exercises. Gramatika: Souslednost časová III.
 • 15. týden: Opakovací lekce, udělování zápočtů.
Literatura
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 s. ISBN 80-210-1771-6. info
 • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 447 s. ISBN 80-85927-02-0. info
 • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky: klíč, slovník. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 64 s. info
 • TOPILOVÁ, Věra. Anglicko-český/česko-anglický lékařský slovník. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 880 s. ISBN 80-7169-284-0. info
 • MURRAY, Jonathan P. Anglicko-český lékařský terminologický slovník. 1. vyd. Jinočany: Nakladatelství a vydavatelství H & H, 1995. 341 s. ISBN 80-85787-43-1. info
 • JANATA, Petr. Překládáme do angličtiny. Příručka pro překladatele odborných textů. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1999. 192 s. ISBN 80-7238-052-4. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zkouškou (Zk), která má písemnou a ústní část. K jejímu složení se vyžaduje zápočet za jarní semestr, který je udělován na základě řádné docházky a aktivní účasti ve cvičeních.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků.
Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2) denně od 09.00 do 11.00 hod., tel. 05/42126 526.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.