VSBI0222 Biologie II

Lékařská fakulta
jaro 2000
Rozsah
2/3/0. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (cvičící)
Mgr. Alena Holubářová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Chumchalová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Moravčík, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Osnova
 • 1. týden
 • Přednáška : Mutace a reparace DNA
 • Praktikum : Replikace DNA, transkripce, translace. Základy molekulárních metodik s DNA (denaturace, renaturace DNA, komplementarita a hybridizace DNA, restriktázy, Southernova metoda, genové sondy)
 • 2. týden
 • Přednáška : Molekulární genetika meiózy
 • Praktikum : Chromosomy v průběhu mitózy * Mitóza - výklad * Mitózy v buňkách kořínků cibule (trvalé preparáty) * Chromosomy muže a ženy (trvalé preparáty)
 • 3. týden
 • Přednáška : Genová a negenová determinace znaků
 • Praktikum : Chromosomy v průběhu meiózy * Meióza a meiotická segregace chromosomů - výklad * Chromosomy v průběhu meiózy (trvalé preparáty) * Meiotická segregace chromosomů - modelové úlohy
 • 4. týden
 • Přednáška : Vertikální přenos genetické informace
 • Praktikum : Karyotyp člověka * Stavba lidských chromosomů (videoprogram) * Sestavení normálního nebo patologického karyotypu člověka
 • 5. týden
 • Přednáška : Lidský genom
 • Praktikum : Chromosomové aberace u člověka * Chromosomové a genomové mutace u člověka (videoprogram) * Vertikální přenos chromosomových aberací u člověka (modelové úlohy)
 • 6. týden
 • Přednáška : Podíl genomu na vzniku chorob
 • Praktikum : Mendelovy zákony * Mendelovy zákony (videoprogram) * Statistický charakter štěpných poměrů * "Náhoda v kostce" (videoprogram)
 • 7. týden
 • Přednáška : Genová regulace ontogeneze
 • Praktikum : Dědičnost autosomální * Segregace, kombinace a interakce alel * Autosomální dědičnost (modelové úlohy)
 • 8. týden
 • Přednáška : Onkogeny
 • Praktikum : Dědičnost gonosomální * Gonosomální dědičnost (modelové úlohy) * Způsoby a význam detekce heterozygotů dědičných chorob
 • 9. týden
 • Přednáška : Genetika populací
 • Praktikum : Vazba genů, dihybridismus, interakce nealelních genů * Vazba genů, význam v medicině * Dihybridismus (modelové úlohy) * Interakce nealelních genů (modelové úlohy)
 • 10. týden
 • Přednáška : Evoluce genetické informace
 • Praktikum : Genetika populací * Genetika populací, teoretický základ a praktické použití * Genetika populací (modelové úlohy)
 • 11. týden
 • Přednáška : Vývoj genotypu člověka
 • Praktikum : Genetická prognóza, prenatální diagnostika * Genetická prognóza (postup a modelové úlohy) * Prenatální diagnostika (videoprogram)
 • 12. týden
 • Přednáška : Biologické inženýrství
 • Praktikum : Metody molekulární genetiky (seminář - témata viz protokol)
 • 13. týden
 • Přednáška : Úvod do ekologie
 • Praktikum : DNA diagnostika (seminář - témata viz protokol)
 • 14. týden
 • Přednáška : Biologie a etika
 • Praktikum : Zápočtový test z genetiky Amesův test mutagenity (demonstrace)
 • 15. týden
 • Přednáška : Podstata života
 • Praktikum : Genová terapie Zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.