VSFP071 Fyziologie a patologie novorozeneckého období

Lékařská fakulta
podzim 2009
Rozsah
3x2. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12. 10. až Po 14. 12. Po 14:30–17:10 KOM 206
Předpoklady
VLPD7X31c Pediatrie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět rozšiřuje medicínské poznatky z oblasti péče o novorozence. Student získá vědomosti v péči o novorozence, seznámí se s klasifikací stavu novorozence, porozumí adaptačním reakcím novorozence. Po absolvování předmětu bude student schopen zhodnotit stav novorozence po porodu a v průběhu poporodní adaptace, provést základní screeningová vyšetření novorozence, porozumí problematice kongenitálních a dědičných chorob a jejich dopadu na dítě a jeho rodinu. Student získá základní znalosti v péči o rizikového novorozence, získá vědomosti o diagnostice, terapii a  péči o rizikového novorozence.
Osnova
 • Úvod, organizace současné neonatologie a perinatologie. Systém práce na úseku fyziologických, patologických novorozenců a JIP, systém rooming-in. Apgar skóre. Resuscitace novorozence. První ošetření novorozence. Observace novorozence po porodu. Screening u novorozence. Výživa novorozence. Fyziologie a patologie novorozeneckého období. Novorozenec s nízkou porodní hmotností, novorozenec s hyperbilirubinémií, novorozenec s nejčastějšími vrozenými vývojovými vadami.
Literatura
 • MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 1st. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 608 s. ISBN 978-80-247-2525-3. info
 • MICHÁLEK, Jaroslav, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Milena BURIANOVÁ. Pediatrická propedeutika. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 978-80-210-4695-5. info
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 248 s. ISBN 9788072624386. info
 • Resuscitace novorozence. Edited by Michal Prokop. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 50. s. ISBN 8024705354. info
 • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxxii, 767. ISBN 8072621785. info
 • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
 • KOHOUTOVÁ, Eva. Kritické stavy u dětí a ošetřovatelská péče. Vydání první. Brno: IDVPZ, 1998. 302 stran. ISBN 8070132574. info
 • ŠAŠINKA, Miroslav a Tibor ŠAGÁT. Pediatria. 1. vyd. Košice: SATUS, 1998. 620 s. ISBN 8096796305. info
 • Pediatrie. Edited by Karl-Heinz Niessen, Translated by Jan Janda. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
kolokvium
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2009/VSFP071