EN

LF:VSPP3X1 Základy ošetřovatelství - Informace o předmětu

VSPP3X1 Základy ošetřovatelství

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
7/8/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Simona Saibertová (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Mgr. Jana Straková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Hana Pinkavová
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSPO011p První pomoc - přednáška && VSET021 Lékařská etika I && VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s
are not reguired
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Tento předmět je úvodem do ošetřovatelství pro posluchače oboru Všeobecné lékařství. Výuka je zaměřena na seznámení se základními informacemi z této oblasti.
Osnova
 • Předmět Primární péče a Základy ošetřovatelství je teoreticko-praktický předmět. Cílem předmětu je seznámit studující Lékařské fakulty s oborem ošetřovatelství, s ošetřovatelskou péčí a možnostmi spolupráce lékař - sestra.
 • Prostřednictvím předmětu získají studenti vědomosti a základní dovednosti pro realizaci základní ošetřovatelské péče a pro realizaci diagnosticko-terapeutických činností, které jsou v kompetenci sestry nebo při kterých sestra asistuje lékaři.
 • I. Část teoretická - 3 hod.
 • Ošetřovatelství - charakteristika, cíl, rysy
 • Ošetřovatelský proces a ošetřovatelská dokumentace
 • Komunikace - verbální, neverbální
 • Ošetřovací jednotka, náplň práce sestry
 • Práva pacientů, mlčenlivost
 • Lůžko - vybavení, polohy, úprava, pohybový režim, imobilizační syndrom - projevy, prevence
 • Zajištění potřeby hygienické péče
 • Zajištění potřeby stravování
 • Zajištění potřeby vyprazdňování
 • II. Část praktická - 12 hod.
 • Demonstrace a nácvik činností základní a odborné ošetřovatelské péče na klinických pracovištích podle aktuální situace pod vedením odborných vyučujících.
Literatura
  povinná literatura
 • DEBNATH, Rita. PROFESSIONAL SKILLS IN NURSING. 1st. ed. 218 pp. isbn 978-1-84787-396-5
 • POTTER, Patricia Ann, Anne Griffin PERRY, Patricia A. STOCKERT a Amy HALL. Essentials for nursing practice. 8th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier-Mosby, 2015. xxii, 1225. ISBN 9780323112024. info
 • NANDA International, Inc. nursing diagnoses : definitions & classification 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru. Tenth edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2014. xxviii, 48. ISBN 9781118914939. info
 • Nursing older adults. Edited by Jan Reed - Charlotte L. Clarke - Ann Macfarlane. New York: Open University Press/McGraw-Hill, 2012. xvii, 297. ISBN 0335240844. info
 • MCEWEN, Melanie a Evelyn M. WILLS. Theoretical basis for nursing. 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2011. xix, 508. ISBN 1605473235. info
  doporučená literatura
 • Nursing Interventions Classification (NIC). Edited by Gloria M. Bulechek. 6th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xxviii, 60. ISBN 9780323100113. info
 • Nursing Outcomes Classification (NOC) : measurement of health outcomes. Edited by Sue Moorhead. 5th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xix, 751. ISBN 9780323100106. info
 • SCHUMACHER, Lori a Cynthia C. CHERNECKY. Saunders nursing survival guide : critical care & emergency nursing. 2nd ed. St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders, 2010. xviii, 377. ISBN 141606169X. info
Výukové metody
přednáška, praktická cvičení - poviná účast
Metody hodnocení
Předmět je ukončen po absolvování části teoretické a praktické zápočtem.Udělení zápočtu je podmíněno odevzdáním hodnotícího dotazníku. Formulář student obdrží ve výuce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2016/VSPP3X1