ZLBI0121c Biologie I -cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Bosáková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Hříbková (cvičící)
Mgr. Vítězslav Kříž, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Kubíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kamil Matulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Paštěková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Stejskal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Šimara, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Tesařová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Markéta Unucková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D. (cvičící)
Debora Ledahudcová (pomocník)
Ing. Lucia Ráheľová (pomocník)
Eva Skalová (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLBI0121c/21: Čt 10:00–11:45 A7/205a
ZLBI0121c/22: Čt 10:00–11:45 A7/205a
ZLBI0121c/23: Čt 15:50–17:30 A7/205a
ZLBI0121c/24: Čt 15:50–17:30 A7/205a
ZLBI0121c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět má poskytnout studentům přehled současných poznatků z molekulární biologie a biologie buňky v návaznosti na další teoretické obory lékařské fakulty. Studenti si osvojí znalosti o strukturální organizaci prokaryotické a eukaryotické buňky, o jejich funkční organizaci a také o expresi genetické informace včetně její regulace. Předmět zahrnuje také výuku molekulárních mechanismů buněčného dělení a buněčného cyklu. Tyto vědomosti jsou předpokladem pro studium dalších předmětů – genetiky člověka, fyziologie a základů patologie.
Osnova
  • 1. TÝDEN: Praktikum: Teoretický úvod 2. TÝDEN: Praktikum: Viry bakterií 3. TÝDEN: Praktikum: Mikroskopická a submikroskopická struktura prokaryontní buňky 4. TÝDEN: Praktikum: Mikroskopická struktura eukaryontní buňky; cytochemické metody studia buněk 5. TÝDEN: Praktikum: Tkáňové a buněčné kultury 6. TÝDEN: Praktikum: Biomembrány 7. TÝDEN: Praktikum: Kryobiologie, vliv hlubokého zmrazení na životaschopnost buňky 8. TÝDEN: Praktikum: Metody studia ultrastruktury buněk elektronovou mikroskopií 9. TÝDEN: Praktikum: Replikace DNA 10. TÝDEN: Praktikum: Exprese genetické informace 11. TÝDEN: Praktikum: Buněčný cyklus 12. TÝDEN: Praktikum: Mitotické dělení 13. TÝDEN: Praktikum: Meiotické dělení 14. týden: Praktikum: Udělování zápočtů, Náhradní praktická cvičení
Literatura
  • Aktuální protokoly ke cvičením jsou v elektronické podobě na stránkách informačního systému MU (ISu)
  • Campbell, N., A., Reece, J., B. 2006.Biologie. Computer press (ISBN: 80-251-1178-4)
  • Alberts, B., et al..: Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing, Ústí nad Labem 2005, 740, ISBN-10: 80-902906-2-0
  • Lodish, H., Berk, A., Matsudaira, P., Kaiser,C.A., Krieger, M., Scott, M.P., Zipurski, L., Darnell, J.: Molecular Cell Biology 5th ed., 2004 (ISBN: 0-7167-4366-3)
  • Pollard, Thomas D., Earnshaw, William C.: Cell Biology, 2nd ed., Saunders-Elsevier, Philadelphia, 2008
Metody hodnocení
účast na výuce je povinná, protokoly pro každou hodinu lze stáhnout v ISu, podmínky zápočtu: kontrola všech protokolů v semestru (i za absence), 1 absence povolena, za každou další student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma. Posouzení 4 a více absencí je řešeno individuálně a je vázáno na prokázání znalostí témat a náplně praktických cvičení celého semestru (zápočtový test).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biologie/Edu-under.htm
Při opakování předmětu je možno uznat absolvovanou praktickou výuku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.