ZLZM0311c Zobrazovací metody v zubním lékařství - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Igor Černý, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jakub Foukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marcela Charvátová (cvičící)
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. (cvičící)
MUDr. Vlastirad Mach (cvičící)
MUDr. Helena Masaříková (cvičící)
MUDr. Petr Nádeníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Ouředníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Denisa Pavlovská (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. (cvičící), doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (zástupce)
MUDr. Zdeňka Ráčilová (cvičící)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (cvičící), prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (zástupce)
Jindřiška Borovcová (pomocník)
Iva Čechová (pomocník)
Jana Švehlová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLZM0311c/21: Po 3. 10. až Pá 7. 10. Út 7:30–11:40 KOM 200, Po 31. 10. až Pá 4. 11. Út 7:30–11:40 KOM 200, Po 14. 11. až Pá 18. 11. Út 7:30–11:40 KOM 200
ZLZM0311c/22: Po 10. 10. až Pá 14. 10. Út 7:30–11:40 KOM 200, Po 7. 11. až Pá 11. 11. Út 7:30–11:40 KOM 200, Po 21. 11. až Pá 25. 11. Út 7:30–11:40 KOM 200
ZLZM0311c/23: Po 3. 10. až Pá 7. 10. Út 7:30–11:40 KOM 200, Po 31. 10. až Pá 4. 11. Út 7:30–11:40 KOM 200, Po 14. 11. až Pá 18. 11. Út 7:30–11:40 KOM 200
ZLZM0311c/24: Po 10. 10. až Pá 14. 10. Út 7:30–11:40 KOM 200, Po 7. 11. až Pá 11. 11. Út 7:30–11:40 KOM 200, Po 21. 11. až Pá 25. 11. Út 7:30–11:40 KOM 200
ZLZM0311c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLPR0232c Preklinické zubní lék.II-cvič. && ZLBF011p Lékař.fyzika a informatika-př. && ZLLC011p Lék. chem.-předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Nukleární medicína: Výuka je koncipována jako úvod do studia nukleární medicíny. Student by měl znát základní principy vyšetření a měl by být schopen výběru diagnostických a terapeutických metod nukleární medicíny.Radiodiagnostika: výuka je koncipovaná jako technické základy CT, MR, UZ a RTG metod včetně anatomie a základních patologických obrazů. Student by měl znát základní principy vyšetření a anatomii a měl by být schopen zhodnotit anatomii na CT, MR a UZ a RTG snímcích. Podrobně by měl znát technické principy jednotlivých metod, jejich indikace a kontraindikace.
Osnova
  • Nukleární medicína: Radionuklidy, interakce záření s hmotou, detekce ionizujícího záření, zobrazovací techniky, SPECT, PET, radiofarmaka, biologické účinky ionizujícího záření, radiační ochrana. Diagnostika v urologii, scintigrafie skeletu a kostní dřeně, nukleární kardiologie. Scintigrafie CNS, plic, štítnice, GIT, jater a sleziny. Diagnostika v hematologii, diagnostika zánětů a tumorů. Radiofarmaka používaná u každé metody, vyšetření, interpretace nálezů, indikace. Princip radioimunologické diagnostiky. Vztah mezi nukleární medicínou a jinými zobrazovacími metodami, význam radionuklidových metot v diagnostickém algoritmu. Základy terapeutického použití radionuklidů. Radiodiagnostika: CT, MR, UZ, skiagrafie, skiaskopie, angiografie, intervence, kontrastní látky, ochrana před zářením, rizika záření, biologické účinky záření, stochastické a nestochastické účinky, indikace a kontraindikace. Diagnostika patologických stavů v jednotlivých specializacích (pediatrická radiologie, neuroradiologie, intervenční radiologie) a oblastech (kardiologie, gastroenterologie, radiologie hrudníku a srdce, urgentní stavy, muskuloskeletální systém). Diagnostika zánětů a tumorů. Kontrastní látky používaný u každé metody, jejich indikace a kontraindikace. Vztah mezi radiologií a jinými zobrazovacími metodami.
Literatura
  • NEKULA, Josef. Radiologie. 3. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 205 s. ISBN 9788024410117. info
  • KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína. 1. vyd. [Praha]: P3K, 2007. 185, xiv. ISBN 9788090358492. info
  • Nukleární medicína. 4. uprav. a dopl. vyd. Jilemnice: Gentiana, 2002. 154 s. ISBN 8086527050. info
  • SVÍŽENSKÁ, Ivana a Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1. info
  • BOUDNÝ, Jaroslav, Martin KÖCHER, Jan PEREGRIN a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. IV.díl Instrumentárium k intervenčním výkonům. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 42 s. ISBN 80-7013-298-1. info
  • ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 s. ISBN 80-7013-294-9. info
  • VÁLEK, Vlastimil. Moderní diagnostické metody. Edited by Jan Žižka. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 43 s., obr. ISBN 80-7013-225-6. info
  • VÁLEK, Vlastimil, Boleslav PROKEŠ, Karel BENDA, Naděžda CHVÁTALOVÁ a Jitka PEČINKOVÁ. Moderní diagnostické metody. I.díl Kontrastní vyšetření trávicí trubice. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 76 s. ISBN 80-7013-215-9. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou seminářů. Ukončení ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.