aBFFZ031 Fyziologie tělesné zátěže

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
aBFFY0222p Fyziologie II - přednáška && aBFHI021p Histologie - předáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The main goal of this study unit is to introduce the students to physical fitness and exercise physiology. The unit allows them to gain experience and to develop their own training and rehabilitation programs in order to improve fitness, health and quality of life through exercise and physical activity.
Výstupy z učení
Student will know after completing the subject:
- basic theoretical and methodological knowledge about the processes of physical exercise and physiology of physical load
- the use of physical training to increase physical fitness, health and quality of life by physical activity
Osnova
 • Basic concepts (performance, strength, workload, pressure, capacity, efficiency, etc.)
 • Reactivity and adaptation (desadaptation, maladaptation) to physical stress
 • Fitness and performance – definition (general fitness, physical fitness, physical performance), factors limiting fitness and performance
 • Somatic status as the limiting factor of fitness and performance
 • Musculoskeletal system - muscular strength and its components (isometric, isotonic, isokinetic, special), muscle strength, peak torque, workload (anaerobic, aerobic), muscular endurance (static, dynamic), muscular flexibility (static, dynamic)
 • Transport system - transport system capacity, cardiovascular system (limiting factors, response and adaptation), respiratory system (functional parameters, reaction and adaptation to physical stress), relations between the parameters of transport system
 • Metabolism - energetic metabolism, inner environment, acid-base balance, thermoregulation during exercise Influence of regular physical activity (training) on the fitness and performance
 • Environmental factors (height, cold, heat, moisture) on the fitness and performance
 • Age and sex-related particularities of the reactivity and adaptation to physical stress
 • Other factors affecting fitness and performance (fatigue, recovery, nutrition, etc.)
Literatura
 • PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová funkční diagnostika a preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství. 2. přeprac. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 145 s.; př. ISBN 80-210-1170-X. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-217-9. info
 • MÁČEK, Miloš a Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
Výukové metody
lecture
Metody hodnocení
oral exam from theory
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.