aVLLM0421c Lékařská mikrobiologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Veronika Korecká (cvičící)
Mgr. Martina Mahelová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Katarína Rebrošová (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Vacek (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLLM0421c/Uzn: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Zahradníček, Only for students with recognition of this subject.
aVLLM0421c/30_32: Út 7:00–9:30 N02112, O. Zahradníček
aVLLM0421c/31_35: Pá 14:00–16:30 N02112, O. Zahradníček
aVLLM0421c/33_34: Út 9:45–12:10 N02112, O. Zahradníček
aVLLM0421c/36_37: Po 10:20–12:50 N02112, O. Zahradníček
Předpoklady
( VSBI0222p Biologie II-přednáška || aVLBI0222p Biologie II - přednáška ) && ( VLBF011p Biofyzika - přednáška || aVLBF011p Biofyzika - přednáška )
Students are supposed to have considerable knowledge of anathomy, histology, biology, biochemistry and physiology.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of this course, students should be able:
to prepare wet mount, Gram stained preparation, to observe the results in a microscope, to list other staining methods
to list culture media, their use, differences between them, to reinoculate a strain/specimen to a culture medium
to identify bacteria and yeasts by means of various methods of biochemical identification and other identification methods
to describe antibiotic susceptibility/resistance testing methods and to read their results
to describe animal experiment (only basically)
to read results of nucleic acid detection in microbiology (only basically)
to describe methods detecting antigens or antibodies, theire use for antibody detection/antigen detection in specimen/antigen analysis of a strain; to read the results of these methods including titers, titer dynamics, detection of IgM/IgA/IgG; to interprete the results; to describe precipitation, agglutination, agglutination on carriers, complementfixing test, neutralisation reaction, immunofluorescence, radioimmunoassay, ELISA, Western blotting
Besides that, students will be able to describe the basic of medical virology
Výstupy z učení
At the end of this course, students should be able:
to prepare wet mount, Gram stained preparation, to observe the results in a microscope, to list other staining methods
to list culture media, their use, differences between them, to reinoculate a strain/specimen to a culture medium
to identify bacteria and yeasts by means of various methods of biochemical identification and other identification methods
to describe antibiotic susceptibility/resistance testing methods and to read their results
to describe animal experiment (only basically)
to read results of nucleic acid detection in microbiology (only basically)
to describe methods detecting antigens or antibodies, theire use for antibody detection/antigen detection in specimen/antigen analysis of a strain; to read the results of these methods including titers, titer dynamics, detection of IgM/IgA/IgG; to interprete the results; to describe precipitation, agglutination, agglutination on carriers, complementfixing test, neutralisation reaction, immunofluorescence, radioimmunoassay, ELISA, Western blotting
Besides that, students will be able to describe the basic of medical virology
Osnova
 • J01 Safety in laboratory, technique of work with loop, wet mount. Gram staining, demonstration of more staining methods. Demostration of pictures of various organisms and structures in Gram staining.
 • J02 Bacterial culture
 • J03 Physiology of bacteria, idenctification according to biochemical activity and virulence factor determination
 • J04 Microbes and outer influences, decontamination methods
 • J05 Testing of bacterial susceptibility to antimicrobial drugs, detection of resistance factors
 • J06 Introduction to serology, agglutination and precipitation, dilution and measuring titres
 • J07 Following dynamics of titres, complement fixing test, neutralisation
 • J08 Reactions with labelled components (IMF, RIA, ELISA) including immunoblotting
 • J09 Molecular methods in microbiology
 • J10 Medical virology I (influenza, respiratory viruses, tick-borne encefalitis)
 • J11 Medical virology II (hepatitis and HIV))
 • J12 Medical parasitology (basics)
 • J13 Medical mycology (basics)
 • J14 Biofilm infections
 • J15 No practical sessions (only exceptionally individual substitutions)
Literatura
  povinná literatura
 • Medical microbiology : a guide to microbial infections : pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood. 18th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2012. xvi, 778. ISBN 9780702040900. info
  doporučená literatura
 • Mims' medical microbiology. Edited by Richard V. Goering - Cedric A. Mims. 4th ed. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2008. xi, 656. ISBN 9780808923725. info
 • Manual of clinical microbiology. Edited by James Versalovic. 10th ed. Washington: ASM Press, 2011. xxiii, 126. ISBN 9781555814632. info
 • BJARNSHOLT, Thomas, Claus MOSER a Niels HØIBY. Biofilm Infections. Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-6084-9. e-book info
  neurčeno
 • Book No 1 + lectures + all materials from practical sessions are basic for the examination. Other books are recommended.
Výukové metody
practical training in lab
self-study with use of e-learning materials
Metody hodnocení
Conditions for credits:
(1) absolving all practicals, with following notes:
- two justified absences or absences approved by teacher are allowed; students are obliged to show that they completed the knowledge (in laboratory reports and in their heads)
- more absences than two require a substitution
- not justified absences are not allowed (EXTRA PAYMENT IS REQUIRED FOR EVENTUAL SUBSTITUTION!!!)
(2) complete laboratory report (signature of teacher is not necessary)
(3) succesfully written final test (usually 10 multiple choice questions, each for one point; 7 points needed) (4) all ROPOT questionaires completed succesfully; if they are always fulfilled in time (prior to particullar lab session), the student has a bonus of one point for final test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
E-mail and phone contact:
Assoc. prof. Filip Růžička, MD, PhD: fruzic@fnusa.cz, phone: +420 543 183 090, (head)
Secretary: +420 543 183 091
Ondřej Zahradníček, MD: zahradnicek@fnusa.cz, +420 543 183 113
Lenka Černohorská, MD, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, +420 543 183 092
Monika Dvořáková Heroldová, MSc, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
Veronika Holá, MSc, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz
Milada Dvořáčková, MSc: milada.dvorackova@fnusa.cz
Lukáš Vacek, MSc: vacek.lukas.88@gmail.com
Veronika Lýčková, MSc: 324090@mail.muni.cz
More information in Practical Sessions Hall.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky udělení zápočtu viz Doplňkové údaje o předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.