STAM9X1p Intenzivní medicína - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2000
Rozsah
1/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Nohel, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (přednášející)
MUDr. Richard Veselý (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Tichá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Intenzivní medicína - přednášky
  • 1.Intenzivní medicína - definice, postavení oboru v soustavě medicínských disciplin. Sepse a septický šok.
  • 2.Akutní infarkt myokardu a jeho komplikace. Kardiogenní šok.
  • 3.Těžké astma. Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci.
  • 4.Poranění mozku. Zvýšený nitrolební tlak. Měření nitrolebního tlaku.
  • 5.Trauma z pohledu intenzivní medicíny.
  • 6.Hematologická problematika v intenzivní medicíně. DIK. Akutní koagulopatie.
  • 7.Pediatrická problematika v intenzivní medicíně.
  • 8.Léčba akutní a chronické bolesti.
Literatura
  • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 322 s. ISBN 80-210-0554-8. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:STAM9X1p!
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010.