STAM9X1p Intenzivní medicína - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Podborská
Předpoklady
( STFA0822c Farmakologie II - cvičení || STFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && STCH0832c Chirurgie II - cvičení && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && STCP0622p Chir. prop.II - p && STDM7X1p Diagnost. zobrazovací metody - && VSLE7X1p Lékařská etika 2 - přednáška && STVL7X61 Vnitřní lékařství -blok 1 && VSOT7X1c ORL && STIN7X1 Infekční nemoci
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumění základům intenzivní medicíny. Přednášky zahrnují příčinu , diagnostiku a léčbu nejčastějších kritických stavů. Součástí je dále vysvětlení specifických postupů v intenzivní medicíně jako je umělá plicní ventilace a rozšířená kardiopulmonální resuscitace.
Osnova
 • 26.09.08.pá, Intenzivní medicína–definice, postavení oboru Monitorace hemodynamiky a metabolizmu kriticky nemocných. , Doc. MUDr. V. Šrámek, PhD, ARK FN u sv. Anny
 • 3.10.08.pá, Respirační selhání. Status asthmaticus , MUDr. V. Zvoníček PhD, ARK FN u sv. Anny
 • 10.10.08.pá, Poruchy vědomí, status epilepticus. , MUDr. V. Zvoníček PhD, ARK FN u sv. Anny
 • 17.10.08.pá, Srdeční selhání, arytmie, akutní infarkt myokardu , MUDr. R. Wagner Ph.D.
 • 24.10.08.pá, Šokové stavy. Infuzní léčba – krystaloidy, koloidy. Zásady podpory krevního oběhu. , Doc. MUDr. V. Šrámek, PhD, ARK FN u sv. Anny
 • 31.10.08.pá, Rozšířená kardiopulmonální resuscitace , MUDr. Gimunová PhD KARIM FN Brno
 • 7.11.08.pá, Polytrauma z pohledu intenzivní medicíny. , MUDr. Seidlová KARIM FN Brno ,
 • 14.11.08.pá, Umělá plícní ventilace , MUDr. Václav Zvoníček Ph.D., ARK FN u sv. Anny
 • 21.11.08.pá, Sepse. Nozokomiální nákazy. , Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., KARIM FN Brno
 • 28.11.08.pá, Renální selhání, kontinuální eliminační metody , MUDr. J. Mannová, KARIM FN Brno
 • 5.12.08.pá, Krevní náhrady, hematologické problematika v intenzivní péči Akutní krvácení, DIK , Doc. MUDr. Roman Gál, PhD, KARIM FN Brno
 • 12.12.08.pá, Akutní intoxikace. , MUDr. J. Mannová, KARIM FN Brno
 • 19.12.08.pá, Pediatrická problematika v intenzivní medicíně. , MUDr. Michal Fedora, PhD. KDAR FN Brno
 • 9.01.09.pá, Nutriční podpora v intenzivní péči. Poruchy acidobazické rovnováhy, iontové poruchy u kriticky nemocných. , Doc. MUDr. V. Šrámek, PhD, ARK, FN u sv. Anny
Literatura
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. I.vydání. Praha: Galén, 2000. 393 s. ISBN 80-7262-042-8. info
 • Bigatello Luca M. et al. Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospitall. 4th ed. Lippincot Williams&Wilkins, 2006. 887 p. ISBN 0-7817-6244-8
 • Závada, Josef. Syndrom multiorgánové dysfunkce. 1.vyd. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-7169-781-8
 • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 322 s. ISBN 80-210-0554-8. info
 • Harwood-Nuss A. - Wolfson A.B. The Clinical Practice of Emergency Medicine. 3rd ed. Lippincot Williams&Wilkins, 2000. 1808 s. ISBN 0-7817-1680-2
 • Hall J.B. - Schmidt G.A. - Wood L.D.H. Principles of critical care. 2nd ed. McGraw-Hill, 1999. 1767 s. ISBN 0-07-115308-X
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:STAM9X1p!
Metody hodnocení
přednášky, ukončení: ústní zkouška, podmínka ke zkoušce zápočet z předmětu Intenzivní medicína cvičení
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010.