VLPY9X1c Psychiatrie - cvičení

Faculty of Medicine
Spring 2000
Extent and Intensity
0/4/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Department of Psychiatry - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
Povinná účast na stážích
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Psychoterapie. Poruchy myšlení. Poruchy vědomí. Poruchy osobnosti. Syndromy v psychiatrii. Pedopsychiatrie. Afektivní poruchy. Schizofrenie. Závislosti. Neurotické poruchy. Pedopsychiatrie. Sexuologie.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020, spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2000/VLPY9X1c