BKSC041 Sociologie

Lékařská fakulta
jaro 2001
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jana Severová, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Jana Severová, CSc.
I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Jana Severová, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Anotace Předmět sociologie vede studenty ke komplexnímu a všestrannému nazírání na jevy a procesy ve společnosti ve vztahu k medicině a ošetřovatelství. Cílem předmětu je seznámit studenty s obsahem základních kategorií sociologie, s poznatky o sociálních vztazích uvnitř profesní skupiny a rodiny. Sociologie
 • K historii sociálních problémů lidstva a jejich řešení v různých historických obdobích.
 • Osoby s postižením zraku - formy, nápravné techniky, sociální problémy a způsoby zacházení.
 • Osoby s tělesným postižením - vrozené, získané a kombinované vady, odchylky, sociální problémy, možnosti jejich řešení.
 • Osoby s různým stupněm mentální retardace - zvláštnosti vývoje sociální rizika a problémy, možnosti stimulace.
 • Soubor návrhů jak zacházet s handicapovanými lidmi.
 • Reakce rodiny na postižení dítěte a způsoby zvládání této situace.
 • Krizová období a problémy ve vývoji postiženého člověka.
 • Co musí respektovat léčebné zařízení vzhledem k potřebám handicapovaných lidí.
 • Rodina a společnost - vývojové fáze rodiny během historie lidstva.
 • Hodnotová orientace rodiny a společnosti.
 • Rodinná síť a její koncepce sociální reality.
 • Rodina a její vývojové fáze, krizová období.
 • Násilí v rodině a společnosti - rizika na straně dítěte a dospělých.
 • Formy a důsledky týrání a zneužívání dětí v rodině, syndrom zanedbávaného a zneužívaného dítěte.
 • Šikana ve škole - zvláštní forma násilí, úloha spolužáků, učitelů.
 • Závislost - vznik a formy drogové závislosti. Alkoholismus.
 • Nealkoholové narkomanie - typické projevy. Charakteristika jednotlivých skupin drog - klasické i nejnovější.
 • Formy pomoci drogově závislým lidem.
 • Delikvence - typy, osobnost delikventa, nápravná péče.
 • Nezaměstnanost jako celospolečenský problém.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.