BKSC041 Sociologie

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Terézia Knejzlíková (přednášející)
Mgr. Barbora Kóša (přednášející)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. (přednášející)
Blanka Suchá (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 2. 3. 7:00–8:40 B11/234, Út 9. 3. 7:00–8:40 B11/234, Út 16. 3. 7:00–8:40 B11/234, Út 23. 3. 7:00–8:40 B11/234, Út 30. 3. 7:00–8:40 B11/234, Út 6. 4. 7:00–8:40 B11/234, Út 13. 4. 7:00–8:40 B11/234, Út 20. 4. 7:00–8:40 B11/234, Út 27. 4. 7:00–8:40 B11/234, Út 4. 5. 7:00–8:40 B11/234, Út 11. 5. 7:00–8:40 B11/234, Út 18. 5. 7:00–8:40 B11/234, Út 25. 5. 7:00–8:40 B11/234, Út 1. 6. 7:00–8:40 B11/234, Út 8. 6. 7:00–8:40 B11/234
Předpoklady
BKPL031p Psychologie || BTPE0222p Pediatrie II- př.
BTPE0222p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s některými klíčovými tématy sociální psychologie, které mohou pak sami uplatnit v běžném životě i v praxi. Konkrétně:
- jako motivovat sebe i ostatní
- jak posilnit sebe-regulaci a efektivnost učení a dosáhnout seberozvoj
- jak rozpoznat a ovlivňovat přesvědčení o sobě, druzích a o světě, jež pozitivně nebo negativně ovlivňují naše postoje, rozhodnutí a výkon
- jak rozeznat zkreslení a omyly v myšlení a rozvíjet schopnost kritického myšlení;
- jak rozeznat neuvědomované sociální vlivy na chování, zabránit vzniku situací, jež ovlivňují chování negativním způsobem, a naopak napomáhat vzniku situací, jež ovlivňují chování pozitivním způsobem
- jak účinně dosahovat pozitivní změnu postojů
- jak rozeznat stereotypy a dosáhnout pozitivní meziskupinovou interakci
Výstupy z učení
Studenti se budou po ukončení předmětu:
- orientovat v tématech z oblasti sociální psychologie, které mohou využít ve svém životě a později uplatnit během své praxe.
Osnova
 • 1. Motivace, psychologické a sociální potřeby
 • 3. Seberegulace
 • 4. Sebepercepce a přesvědčení o sobě
 • 5. Sociální kognice
 • 6. Postoje a postojová změna
 • 7. Sociální percepce
 • 8. Skupinová příslušnost a skupinové vlivy
Literatura
 • Principles of Social Psychology (Orig.) : Základy sociální psychologie [Hayes, 1998] : Základy sociální psychologie [Hayes, 2003]. info
 • NOLEN-HOEKSEMA, Susan, Barbara FREDRICKSON, Geoffrey R. LOFTUS a W. A. WAGENAAR. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Translated by Hana Antonínová. Vydání třetí, přepracov. Praha: Portál, 2012. 884 stran. ISBN 9788026200833. info
 • The handbook of social psychology. Volume V., Applied social psychology. Edited by Gardner Lindzey - Elliot Aronson. 2nd. ed. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1969. xiv, 786 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, sebe-zkušenostní cvičení, nácvik komunikačních dovedností.
Metody hodnocení
Pro získání kolokvia je nutné absolvování výuky nebo odevzdání eseje na zvolené téma užšího záběru (využití konkrétní skupiny poznatků k řešení konkrétního problému v praxi nebo běžném životě, postaveno na odborné literatuře). Pro každou přednášku je potřeba odevzdat písemnou přípravu dle zadání. Předmět je zakončen ústním kolokviem (diskusí ve skupinkách).
Informace učitele
K předmětu je dostupná interaktivní osnova v IS, kde jsou vloženy studijní materiály a odkazy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BKSC041