BKSC041 Sociologie

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
30/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jana Severová, CSc. (přednášející)
Vlasta Břicháčková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Břicháčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 7:00–8:50 A11/114
Předpoklady
BKPL031p Psychologie || BTPE0222p Pediatrie II- př.
BTPE0222p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s okruhy problémů, se kterými se mohou setkat během své praxe. Jedná se problémy rodiny, násilí ve společnosti, porucha příjmu potravy, toxikománií, kombinovaných vad, tělesného postižení jako funkčního handicapu, psychologické problematiky zdravotně postižených, smyslově postižených, porucha řeči. Mentální retardace. Vysvětluje pojmy jako frustrace, konflikt, trauma a jejich následky. Sociologie osob se zrakovým postižením a nevidomých je probírána v návaznosti na studijní disciplíny Základy metodologie a edukace, Zvětšovací pomůcky.
Výstupy z učení
po absolvování tohoto předmětu bude student:
- seznámen se základními okruhy sociální problematiky, se kterou se mohou setkat během své praxe (zdravotní, mentální, kombinované postižení, závislost, atd.)
Osnova
  • Rodina ve společnosti. Rodina, její vývoj a zvláštní rodinné konstelace. Rodina v těžké životní situaci. Problematika smrti a umírání. Násilí v rodině a společnosti Porucha příjmu potravy, Závislost. na drogách a činnostech. Kombinované tělesné vady. Tělesné postižení jako funkční handicap. Pohybové postižení. Psychologická problematika zdravotně postižených. Výskyt a příčiny vzniku zdravotního postižení. Vrozené a získané postižení. Zrakové postižení. Postižení sluchu a řeči. Typy postižení řeči a jazyka. Mentální retardace Jak jednat s handicapovaným člověkem. Frustrace .Stres. Trauma. Krize Deprivace. Strach a úzkost.. Relaxační a imaginativní metody jako prevence syndromu vyhoření.
Literatura
  • 3. Gehlert F. Ch., Kühnes F.: Od návyku k závislosti, IKAR 2001
  • 1. J. Severová: Sociální otázky současnosti. Skripta, Brno, 2000. Nepublikováno
Výukové metody
Během přednášek je využíván dataprojektor.
Metody hodnocení
Přednáška. Předmět je ukončen kolokviem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.