MFST081c Statistika - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Anna Gerylovová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/14, pouze zareg.: 0/14, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/14
Mateřské obory/plány
 • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Fyzioterapie a léčebná rehabilitace)
Osnova
 • Metody náhodného výběru. Pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi, Bayesova formule.
 • Frekvenční a distribuční funkce normálního a binomického rozdělení, práce s tabulkami.
 • Plán konkrétního výběrového šetření.
 • Výpočet a interpretace středních hodnot.
 • Výpočet a interpretace ukazatelů variability.
 • Kritéria pro volbu výstižných ukazatelů polohy a variability.
 • Odhad parametrů normálního rozdělení.
 • Odhad pravděpodobnosti (parametru binomického rozdělení).
 • Srovnání průměrů a pravděbodobností (u-test, t-test).
 • Pearsonův korelační koeficient, regresní přímka.
 • Pořadový (Spearmanův) korelační koeficient.
 • Chi-kvadrát test pro hodnocení asociace a homogenity.
 • Znaménkový test, Wilcoxonův test pro srovnání úrovně dvou souborů.
 • Výpočet rizika v prospektivních a retrospektivních studiích.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.