MFST081c Statistika - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Filip Zlámal (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 15:00–16:40 D29/347-RCX2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná základy statistiky a získá vědomosti potřebné ke sběru, analýze a prezentaci údajů a pro ověřování hypotéz. Smyslem je poukázat na přednosti, ale i dílčí omezení statistiky, což jim umožní pochopit a plně využít poznatky uvedené v odborné literatuře.
Osnova
 • Metody náhodného výběru. Pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi, Bayesova formule.
 • Frekvenční a distribuční funkce normálního a binomického rozdělení, práce s tabulkami.
 • Plán konkrétního výběrového šetření.
 • Výpočet a interpretace středních hodnot.
 • Výpočet a interpretace ukazatelů variability.
 • Kritéria pro volbu výstižných ukazatelů polohy a variability.
 • Odhad parametrů normálního rozdělení.
 • Odhad pravděpodobnosti (parametru binomického rozdělení).
 • Srovnání průměrů a pravděpodobností (u-test, t-test).
 • Pearsonův korelační koeficient, regresní přímka.
 • Pořadový (Spearmanův) korelační koeficient.
 • Chí-kvadrát test pro hodnocení asociace a homogenity.
 • Znaménkový test, Wilcoxonův test pro srovnání úrovně dvou souborů.
 • Výpočet rizika v prospektivních a retrospektivních studiích.
Literatura
 • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Úvod do statistiky. Text pro semináře. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 31 s. ISBN 80-210-2301-5. info
 • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Statistical methodology in medical research. Vyd. 1. V Brně: Lékařská fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 1990. 262 s. ISBN 80-210-0271-9. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
teoretická zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.