BZKM021p Klinická mikrobiologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2003
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Téma 1 Přehled mikrobů. Patogenita a virulence. Přehled mikrobiologických metod
 • Téma 2 Zásady odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému vyšetření, průvodky
 • Téma 3 Desinfekce a sterilisace
 • Téma 4 Antimikrobiální látky
 • Téma 5 Etiologie a diagnostika sepsí a endokarditid (včetně metod odběru)
 • Téma 6 Etiologie a dg. infekcí CNS
 • Téma 7 Nozokomiální nákazy - charakteristika, hlavní původci, prevence a hlášení
 • Téma 8 Etiologie a dg. bakteriálních infekcí dýchacích cest, oka a ucha
 • Téma 9 Respirační infekce virové etiologie
 • Téma 10 Močové infekce - původci, diagnostika, interpretace výsledků
 • Téma 11 Etiologie a diagnostika pyogenních a anaerobních infekcí
 • Téma 12 Základy klinické mykologie a parazitologie
 • Téma 13 Původci průjmů, vyšetření stolice
 • Téma 14 Pohlavně přenosné nemoci - etiologie, odběry, diagnostika, hodnocení
 • Téma 15 Opakování, zápočty
 • U denního studia se probírá každé téma jeden týden. Přednáška a praktické cvičení do sebe plynule přecházejí (jsou časově vždy zařazeny bezprostředně za sebou), praktické cvičení má charakter demonstrace přednášeného.
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
 • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1995. 304 s. ISBN 80-210-1087-8. info
 • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
 • První titul je základní, ostatní dva doplňkové.
Metody hodnocení
Povinnost navštěvovat výuku je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Vzhledem k těsné návaznosti přednášky a praktického cvičení nelze absolvovat v rámci jednoho tématu např. pouze praktické cvičení. Výuka je zakončena dílčí zkouškou, která je ústní (student si vylosuje jednu z dvaceti dvojotázek).
Informace učitele
Rozsah znalostí, požadovaných u zkoušky, je dán z větší části tím, co bylo odpřednášeno a probráno v praktiku. Některé otázky je však třeba nastudovat z literatury - Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Ostatní dvě uvedená skripta jsou určena především pro mediky a pro bakalářské studium nejsou nezbytná. Jsou však vhodná pro bližší pochopení souvislostí. E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 543 183 090 (přednosta ústavu - doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, mobil 777 031 969 (as. Zahradníček), woznic@med.muni.cz, telefon 543 183 097 (as. Woznicová), fruzic@med.muni.cz, telefon 543 183 099 (as. Růžička), telefon 543 183 093 (as. Ondrovčík), telefon 543 183 097 (as. Heroldová). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.