BZKM021p Klinická mikrobiologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2004
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Téma 1: Přehled mikrobů. Přehled mikrobiologických metod I
 • Jednotlivé skupiny mikrobů
 • Metody přímého průkazu mikrobů - přehled. Využití molekulárně biologických metod v klinické mikrobiologii.
 • Metody nepřímého průkazu - princip a hodnocení
 • Téma 2: Patogenita a virulence. Přehled mikrobiologických metod II
 • Patogenita a virulence
 • Průběh infekčního procesu a faktory, které se na něm podílejí
 • Metody nepřímého průkazu - příklady
 • Téma 3: Desinfekce a sterilisace
 • Sterilizace - přehled metod
 • Dezinfekce - přehled metod
 • Sterilizace a dezinfekce - zásady praktického použití
 • Téma 4: Antimikrobiální látky
 • Hlavní skupiny a mechanismy účinku antimikrobiálních látek
 • Peniciliny, cefalosporiny a chinolony
 • Aminoglykosidy, makrolidy, tetracykliny, chloramfenikol
 • Kvalitativní a kvantitativní testy citlivosti na antibakteriální látky, význam MIC
 • Téma 5: Respirační infekce
 • Etiologie a dg. infekcí HCD, oka a ucha
 • Etiologie a dg. infekcí DCD
 • Respirační infekce virové etiologie, odběr a transport materiálu
 • Téma 6: Střevní infekce
 • Hlavní původci průjmů
 • Vyšetření stolice
 • Téma 7: Močové infekce
 • Hlavní původci močových infekcí
 • Zásady odběru a transportu moče na bakteriologické vyšetření (vč. urikultu)
 • Semikvantitativní vyšetření moče, interpretace nálezů
 • Téma 8: Pohlavně přenosné nemoci
 • Přehled a rozdělení pohlavních a pohlavně přenosných nemocí
 • Klasické pohlavní nemoci - přehled, odběr materiálu, přehled diagnostiky
 • Nemoci pohlavních orgánů, které nepatří mezi klasické pohlavní nemoci
 • MOP a jeho hodnocení
 • Téma 9: Sepse, endokarditidy, neuroinfekce
 • Odběr, transport a vyšetření krve na hemokulturu
 • Odběr a transport krve a výtěrů z ran
 • Etiologie a dg. purulentních meningitid
 • Etiologie a dg. virových infekcí CNS
 • Téma 10: Nozokomiální nákazy
 • Nozokomiální nákazy - charakteristika, rozdělení, hlavní původci
 • Prevence a hlášení nozokomiálních nákaz
 • Téma 11: Hnisavé a anaerob. infekce
 • Etiologie a diagnostika pyogenních infekcí
 • Anaerobní infekce - původci, transport materiálu, zásady diagnostiky
 • Téma 12: Zásady odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému vyšetření, průvodky
 • Obecné zásady odběru a transportu infekčního materiálu
 • Přehled základních odběrových souprav a nádobek
 • Správně vyplněná průvodka a její význam
 • Téma 13: Základy klinické mykologie a parazitologie
 • Původci mykóz
 • Původci parazitárních infekcí
 • Vyšetřovací metody v parazitologii a mykologii
 • U denního studia se probírá každé téma jeden týden. Přednáška a praktické cvičení do sebe plynule přecházejí (jsou časově vždy zařazeny bezprostředně za sebou), praktické cvičení má charakter demonstrace přednášeného.
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
 • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
 • První titul je základní, ostatní doplňkové
Metody hodnocení
Povinnost navštěvovat výuku je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Vzhledem k těsné návaznosti přednášky a praktického cvičení nelze absolvovat v rámci jednoho tématu např. pouze praktické cvičení. Výuka je zakončena dílčí zkouškou, která je ústní (student si vylosuje jednu z dvaceti dvojotázek).
Informace učitele
Rozsah znalostí, požadovaných u zkoušky, je dán z větší části tím, co bylo odpřednášeno a probráno v praktiku. Některé otázky je však třeba nastudovat z literatury - Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Ostatní dvě uvedená skripta jsou určena především pro mediky a pro bakalářské studium nejsou nezbytná. Jsou však vhodná pro bližší pochopení souvislostí. E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 543 183 090 (přednosta ústavu - prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, mobil 777 031 969 (as. Zahradníček), vladana.woznicova@fnusa.cz, telefon 543 183 097 (as. Woznicová), fruzic@fnusa.cz, telefon 543 183 099 (as. Růžička), telefon 543 183 093 (as. Ondrovčík), telefon 543 183 097 (as. Heroldová). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006.