BLLM0322p Lékařská mikrobiologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
Ing. Magdalena Flasarová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh
Pá 9:30–11:10 N04308
Předpoklady
BLLM0321c Lékařská mikrobiologie I
Předpokládají se přetrvávající znalosti z podzimního semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem teoretické části přípravy je poskytnout základní informace o vlastnostech lékařsky významných mikroorganismů a o patogeneze, klinice, epidemiologii a terapii infekčních onemocnění a podrobné informace o mikrobiologických vyšetřovacích postupech vč. zásad indikace mikrobiologických vyšetření, správného odběru a zasílání infekčního materiálu a správné interpretace výsledků včetně možností antibiotické terapie.
Osnova
 • (1. - 15. viz BLLM0321p)
 • 16. Přehled a charakteristika gramnegativních baktérií
 • 17. Přehled a charakteristika grampozitivních koků
 • 18. Přehled a charakteristika anaerobů a mykobakterií
 • 19. Přehled a charakteristika spirochet a ostatních bakterií
 • 20. Základy klinické virologie I
 • 21. Základy klinické virologie II
 • 22. Základy klinické mykologie
 • 23. Základy klinické parazitologie
 • 24. Základy klinické mikrobiologie I
 • 25. Základy klinické mikrobiologie II
 • 26. Základy klinické mikrobiologie III
 • 27. Odběr, transport a zpracování různých vzorků
 • 28. Management kvality v mikrobiologii, elektronické zpracování vzoků, jiná než klinická mikrobiologie
 • 29. Mikrobiolog – partner klinika
 • 30. Téma rezervováno
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
 • Prezentace z přednášek
Metody hodnocení
Zkouška je praktická + ústní. Pro ústní zkoušku existuje 120 otázek, student si vytáhne jednu trojici. Pokud student neuspěje u praktické části zkoušky, končí a k ústní zkoušce již nepokračuje.
Informace učitele
http://www.medmicro.info
E-mailový a telefonický kontakt - E-mail and phone contact:
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
doc. MUDr. Vladana Woznicová: vladana.woznicova@fnusa.cz, TEL 543 183 097
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113, MOB 777 031 969
odb. as. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 117
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 097
odb. as. ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz, TEL 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
odb. as. Mgr. Radek Horváth, PhD: horvath@geneproof.cz
odb. as. RNDr. Ivo Sedláček CSc.: ivo@sci.muni.cz
as. Mgr. Barbora Žaloudiková: barzal@cktch.cz
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu. More information in Practical Hall. Předmět převážně vyučuje as. Zahradníček, zkoušejí různí pověření zkoušející (ne as. Zahradníček)
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2008/BLLM0322p