BPPF0422p Patologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
2.5/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (přednášející)
Mgr. Leona Dunklerová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a RHB - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Rozvrh
Po 23. 3. až Pá 29. 5. Út 14:00–16:10 N01008
Předpoklady
BKFY0222p Fyziologie II - před. && BPPF0321p Patologie I -př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět patologie II má za cíl studovat onemocnění podle jednovlivých systémů. Přednášy vyzdvihují významnější onemocnění, která se častěji objevují ve vyvinutých zemích se zvýšených rizikem civilizačních chorob.
Osnova
 • 1. Patologie srdce
 • 2. Patologie krevního oběhu
 • 3. Patologie dýchacího ústrojí
 • 4. Patologie trávicího ústrojí
 • 5. Patologie jater, slinivky
 • 6. Patologie ledvin
 • 7. Patologie endokrinní soustavy
 • 8. Patologie centrálního nervového systému
 • 9. Patologie krve
 • 10. Patologie pohybového systému
 • 11. Patologie periferního nervového systému
Literatura
 • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ, Jiří DUŠEK a Tomáš KÁRA. Praktická cvičení z klinické fyziologie. Brno: MU, 2005. 57 s. 1. ISBN 80-210-36-20-6. info
 • MAČÁK, Jirka. Patologie. Praha: GRADA, 2004. 347 s. ISBN 80-247-0785-3. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Atlas patofyziologie člověka. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2001. xiii, 390. ISBN 8071699683. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-217-9. info
Metody hodnocení
ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.