VSIL021 Information literacy

Lékařská fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Milon, DiS. (přednášející)
Mgr. Petr Sejk (přednášející), Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Ústřední knihovna - Účelová zařízení - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sejk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto e-learningové kurzu bude student schopen: - vyhledávat v katalozích českých i zahraničních knihoven - objednat si základní knihovnické a informační služby (meziknihovní výpůjční služba, rešerše) - získávat informace o elektronických informačních zdrojích - vyhledávat v elektronických databázích s účelem získávání citačních údajů o publikacích nebo jejich plné texty - aplikovat základní pravidla tvorby seminárních a kvalifikačních prací - správně citovat zdroje a vytvářet bibliografické citace podle doporučených citačních norem - práce s referenčním manažerem EndNoteWeb - práce s citačními rejstříky a zjistit výši impact factoru časopisu nebo h-indexu vědeckého pracovníka
Osnova
  • 1. Úvod do informační vědy. Souborné katalogy. MVS. 2. Rešerše. Elektronické informační zdroje. 3. Multioborové databáze I. 4. Tutoriál 1 5. Multioborové databáze II. 6. Multioborové databáze III. 7. Oborové databáze I. 8. Oborové databáze II. 9. Metodika tvorby odborného textu. Publikační etika. 10. Citační etika. Tvorba bibl. citací. EndNoteWeb. 11. Tutoriál 2 12. Citační rejstříky. Impact factor. H-index.
Literatura
  • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
  • LIPSON, Charles. Doing honest work in college : how to prepare citations, avoid plagiarism, and achieve real academic success. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2008. 258 p. ISBN 0226484777. info
  • BADKE, William B. Research strategies : finding your way through the information fog. 3rd ed. New York: iUniverse, Inc., 2008. xviii, 213. ISBN 9780595477470. info
  • MATTHEWS, Janice R. a Robert W. MATTHEWS. Successful scientific writing : a step-by-step guide for the biological and medical sciences. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xii, 240. ISBN 9780521699273. info
  • BOOTH, Wayne C., Gregory G. COLOMB a Joseph M. WILLIAMS. The craft of research. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2008. xvii, 317. ISBN 9780226065663. info
  • IVERSON, Cheryl. AMA manual of style : a guide for authors and editors. 10th ed. Oxford: Oxford university press, 2007. xi, 1010. ISBN 9780195176339. info
  • HOCK, Randolph. The extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher. 2nd ed. Medford, N.J.: CyberAge Books, 2007. xxvii, 326. ISBN 9780910965767. info
  • The Chicago manual of style. 15th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2003. xvii, 956. ISBN 0226104044. info
  • The researcher's toolkit : the complete guide to practitioner research. Edited by David Wilkinson. First published. New York: Routledge, 2000. xvi, 135. ISBN 0415215668. info
Výukové metody
e-learning, teoretická příprava, instruktáž, práce s textem, vytváření dovedností
Metody hodnocení
Podmínkami zápočtu e-learningového kurzu je plnění úkolů zadaných v průběhu semestru a úspěšného absolvování závěrečného testu prostřednictvím Informačního systému MU. Výuka je formou e-learningu, během semestru se uskuteční setkání se studenty, na nichž není povinná účast.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2010/VSIL021/index.qwarp
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: e-learning.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015.