MIKMN0422s Management II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
celkem 5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (cvičící)
Hilda Vorlíčková, M. B.A. (cvičící)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKMN0321p Management I – přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je seznámení se s komunikačními dovednostmi manažéra, s jejími předpoklady a překážkami, řízení strukturálních změn v organizacích, nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout . Zvláštní důraz je kladen na management programů zlepšování kvality ve zdravotnických institucích jako manažerský proces. Implementace managementu soustavného zlepšování kvality zdravotnické péče ve světle současných výzkumných poznatků a zdokonalování výkonu zdravotnických organizací. Jak vytvořit kulturu bezpečí, která představuje důležitý směr moderního medicínského snažení a myšlení, v němž management hraje rozhodující a nezastupitelnou úlohu. Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků, vytvoření organizační kultury, tvorbu a implementaci strategického řízení organizace.
Osnova
  • Audit Auditorský tým Marketing zdravotnického zařízení, podstata, historie vývoje Pojetí matketingu ve zdravotnictví Model dokonalého zdravotnického zařízení Nejnovější vývojové trendy managementu ve vyspělých zemích Vliv globalizace na zdravotnické systémy a populační zdraví.
Literatura
  • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 559 s. ISBN 978-80-7400-347-9. info
  • VOJTOVIČ, Sergej. Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 186 s. ISBN 9788024739489. info
  • ULRICH, David. Mistrovské řízení lidských zdrojů. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009. 266 s. ISBN 9788024730585. info
  • ZLÁMAL, Jaroslav a Martin HORVÁTH. Řízení lidských zdrojů. 2. opr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. 170 s. ISBN 9788024422879. info
  • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 798 s. ISBN 978-80-247-1407-3. info
  • GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xii, 380. ISBN 8072269968. info
Výukové metody
cvičení, diskuze
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.