AOBFp Obecná biofyzika-přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (přednášející)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Marta Vágnerová
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 9:20–11:00 A11/334
Předpoklady
Běžná úroveň středoškolských znalostí fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student rozumět a vysvětlí biofyzikální principy a zákony; bude schopen použít informace získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání; bude chápat možnosti využití vybraných biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi; vysvětlit základní zákonitosti tzv. fyziologické biofyziky a v nejnutnějším rozsahu i teorii a metody molekulární a buněčné biofyziky.
Osnova
  • 1. Biofyzikální pohled na strukturu hmoty. 2. Biologické účinky ionizujícího záření. 3. Úvod do molekulární biofyziky I (předmět studia). 4. Úvod do molekulární biofyziky II (metody studia). 5. Biofyzika biologických membrán. Bioelektrické jevy. 6. Biofyzika kardiovaskulárního systému. 7. Biofyzika respiračního systému. 8. Biofyzikální funkce smyslových receptorů. Biofyzika sluchu. 9. Biofyzika zraku. 10. Účinky mechanických sil a akustických polí na živé systémy. 11. Biologické účinky elektromagnetických polí a neionizujícího záření. Metody a přístroje pro fyzikální léčbu. 12. Optické laboratorní přístroje. 13. Optické diagnostické přístroje. 14. Moderní fyzikální metody využívané v chirurgii. Litotripse. 15. Přístroje nahrazující funkci orgánů. Nanotechnologie v lékařství.
Literatura
    doporučená literatura
  • MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika : (se zaměřením na zubní lékařství). [1. vydání]. Brno: Neptun, 2007. 352 stran. ISBN 9788086850023. info
  • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Dotisk 1. vyd. Brno: NEPTUN, 2004. 381 s. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
teoretická příprava - přednášky
Metody hodnocení
Praktická výuka biofyziky je povinná, zameškanou je nutno nahradit. Zkouška je teoretická a student k ní může přistoupit teprve po získání zápočtu z praktických cvičení. Zkouška se skládá z písemného testu, který má 25 otázek, a části ústní, k níž může student přistoupit, dosáhl-li 14 nebo více bodů v testu. U posledního opravného termínu je postupový limit snížen na 11 bodů. Ústní část se skládá zpravidla ze dvou otázek, jejichž seznam mají studenti k dispozici na webové stránce ústavu. Zkoušený student musí být schopen vysvětlit problémy a případně charakterizovat jejich klinický význam.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.