AOBFp Obecná biofyzika-přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (přednášející)
Marta Vágnerová (pomocník)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Daniel Vlk, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Marta Vágnerová
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 9:20–11:00 A11/334
Předpoklady
Běžná úroveň středoškolských znalostí fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu by měl student (s orientací na biomedicínskou techniku) rozumět a vysvětlí nejdůležitější biofyzikální principy a zákony; bude schopen použít informace získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání; bude chápat možnosti využití vybraných biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi (s výjimkou zobrazovacích metod); vysvětlit základní zákonitosti tzv. fyziologické biofyziky a v nejnutnějším rozsahu i teorii a metody molekulární a buněčné biofyziky.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student (s orientací na biomedicínskou techniku):
rozumět nejdůležitějším biofyzikálním principům a zákonům;
schopen správně použít informace získané základními biofyzikálními metodami;
chápat možnosti využití vybraných biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi (s výjimkou zobrazovacích metod);
schopen vysvětlit základní zákonitosti tzv. fyziologické biofyziky
a v nejnutnějším rozsahu i teorii a metody molekulární a buněčné biofyziky.
Osnova
  • 1. Biofyzikální pohled na strukturu hmoty. 2. Biologické účinky ionizujícího záření. 3. Úvod do molekulární biofyziky I (předmět studia). 4. Úvod do molekulární biofyziky II (metody studia). 5. Biofyzika biologických membrán. Bioelektrické jevy. 6. Biofyzika kardiovaskulárního systému. 7. Biofyzika respiračního systému. 8. Biofyzikální funkce smyslových receptorů. Biofyzika sluchu. 9. Biofyzika zraku. 10. Účinky mechanických sil a akustických polí na živé systémy. 11. Biologické účinky elektromagnetických polí a neionizujícího záření. Metody a přístroje pro fyzikální léčbu. 12. Optické laboratorní přístroje. 13. Optické diagnostické přístroje. 14. Moderní fyzikální metody využívané v chirurgii. Litotripse. 15. Přístroje nahrazující funkci orgánů. Nanotechnologie v lékařství.
Literatura
    doporučená literatura
  • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
  • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Dotisk 1. vyd. Brno: NEPTUN, 2004. 381 s. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Zkouška je teoretická a student k ní může přistoupit teprve po získání zápočtu z praktických cvičení. Zkouška se skládá z písemného testu, který má 25 otázek, a části ústní, k níž může student přistoupit, dosáhl-li 14 nebo více bodů v testu. U posledního opravného termínu je postupový limit snížen na 11 bodů. Ústní část se skládá zpravidla ze dvou otázek, jejichž seznam mají studenti k dispozici na webové stránce ústavu. Zkoušený student musí být schopen vysvětlit problémy a případně charakterizovat jejich klinický význam.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/biomedicina.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.