aVLPL11Xpp Praktické lékařství a geriatrie - předpromoční praxe

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/6.8/0. total 17 days. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Emmanuela Fernandová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Josef Laub (přednášející)
MUDr. Vladimír Marek (přednášející)
MUDr. Lucie Rausová (přednášející)
MUDr. Lenka Dvořáková (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
MUDr. Vlasta Polcarová (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. (cvičící)
Jitka Skládaná (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Všeobecná interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Všeobecná interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Students will have the overview of basic aspects of general practice, main difference between general practice and other specialities of medicine. The practical part of this subject runs in general practitioners offices - teachers of Medical Faculty of Masaryk University, students obtain the picture of GP office performance.
Výstupy z učení
Student is able:
- to have basic overview about general aspects of general practice.
- to describe main specifics of general practice and its basic rules.
- to know the performance of GP office for adults and GP office for children and adolescents.
- to know main specifics of diagnostics, diseases course, pharmacotherapy and aftercare in older persons.
- to know the performance of Geriatric Department of Faculty Hospital Brno.
Osnova
 • Family medicine and general practice. Development, content of the subject, methods of work.
 • 2. Family in the past and today. The family environment influence on health and diasease. Dynamice of the family.
 • 3. Competences of general practicioner in diagnostics and therapy.
 • 4. Interdisciplinary cooperation in health service, cooperation between family medicine/general praktice and other medical specialities. How to achieve the compliance.
 • 5. Aspects of the care for seriously ill patients et home. Specificities of the care for patiens with cardiovascular, oncological adn locomotion diseases.
 • 6. Specificities of the diseases in elderly. Pharmacological and non farmacological methods in elderly.
 • 7. Psychiatric patient in the family and at non-psychiatric hospital.
 • 8. First aid at home and at work place. The equipment for first aid at the non-urgent healthcare service.
 • 9. Communication with patients. Empathy and burn-out syndrom prevention.
 • 10. Communication with handicapped, especially with visual and hearing disturbances.
 • 11. Cross influence of health and social situation. Complex home care as a support of out-patient basis care.
 • 12. Different types of social facilities. Nutritional probléme, physiotherapy and care for blind patients in social facilities.
 • 13. Education to health life style.
 • 14. Ethic aspects of primary care.
Literatura
  doporučená literatura
 • SEIFERT, Bohumil, Václav BENEŠ a Svatopluk BÝMA. Všeobecné praktické lékařství. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013. xi, 673. ISBN 9788072629343. info
 • GESENHUES, Stefan a Rainer ZIESCHÉ. Vademecum lékaře : všeobecné praktické lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. xxiii, 976. ISBN 807262444X. info
 • SIMON, Chantal, Hazel EVERITT a Tony KENDRICK. Oxford handbook of general practice. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. xxxiv, 111. ISBN 019856581X. info
 • SEIFERT, Bohumil a Václav BENEŠ. Všeobecné praktické lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 292 s. ISBN 8072623699. info
 • SEIFERT, Bohumil. Primární péče. Praktické lékařství : výukový text pro studenty magisterského studia lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 156 s. ISBN 8024608839. info
Výukové metody
lectures, class exercises, workshops, stage at GP office, at paediatric office, at geriatric department
Metody hodnocení
credit
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
výuka včetně kolokvia musí být absolvována před poslední SRZ.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.