aVLPL11Xpp Praktické lékařství a geriatrie - předpromoční praxe

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/6.8/0. 102. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Emmanuela Fernandová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Josef Laub (přednášející)
MUDr. Vladimír Marek (přednášející)
MUDr. Lucie Rausová (přednášející)
MUDr. Lenka Dvořáková (cvičící)
MUDr. Adam Lukáč (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
MUDr. Vlasta Polcarová (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. (cvičící)
Hana Cahová (pomocník)
Jitka Skládaná (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Všeobecná interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Všeobecná interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLFA0822p Farmakologie II - přednáška && aVLSP03X Samostatná práce-VL && aVLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && aVLVL101 Vnitřní lékařství && aVLPD1033c Pediatrie III - cvičení && aVLPG1022c Porodnictví a gynekologie II-c && aVLPG1022p Porod.a gynek II - přednáška && aVLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && aVLCH091 Chirurgie && aVLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && aVLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && aVLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && aVLIN9X22p Infekční nemoci II && aVLNE9X1p Neurologie - přednáška && aVLON9X1p Klinická onkologie - př && aVLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && ( aVLKB091 Clinical Biochemistry || aVLFP091 Fyziologie a patologie novoroz || aVLAL091 Anesteziologie a léčba bolesti || aVLDO091 Klinická onkologie v pediatrii || aVLKF101 Klinická farmakologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Students will have an overview of basic aspects of general practice, main difference between general practice and other specialities of medicine. The practical part of this subject runs in general practitioners offices - teachers of Medical Faculty of Masaryk University, students obtain the picture of GP office performance.
Výstupy z učení
The student is able:
- to have a basic overview of general aspects of general practice.
- to describe the main specifics of general practice and its basic rules.
- to know the performance of the GP office for adults and GP offices for children and adolescents.
- to know the main specifics of diagnostics, diseases course, pharmacotherapy and aftercare in older persons.
- to know the performance of the Geriatric Department of Faculty Hospital Brno.
Osnova
 • Family medicine and general practice. Development, the content of the subject, methods of work.
 • 2. Family in the past and today. The family environment influences health and disease. Dynamics of the family.
 • 3. Competences of the general practitioner in diagnostics and therapy.
 • 4. Interdisciplinary cooperation in health service, cooperation between family medicine/general practice and other medical specialties. How to achieve compliance.
 • 5. Aspects of the care for seriously ill patients et home. Specificities of the care for patients with cardiovascular, oncological and locomotion diseases.
 • 6. Specificities of the diseases in the elderly. Pharmacological and non-pharmacological methods in the elderly.
 • 7. Psychiatric patient in the family and at non-psychiatric hospital.
 • 8. First aid at home and at the workplace. The equipment for first aid at the non-urgent healthcare service.
 • 9. Communication with patients. Empathy and burn-out syndrome prevention.
 • 10. Communication with handicapped, especially with visual and hearing disturbances.
 • 11. Cross influence of health and social situation. Complex home care as support of out-patient basis care.
 • 12. Different types of social facilities. Nutritional probléme, physiotherapy and care for blind patients in social facilities.
 • 13. Education to a healthy lifestyle.
 • 14. Ethical aspects of primary care.
Literatura
  doporučená literatura
 • SEIFERT, Bohumil, Václav BENEŠ a Svatopluk BÝMA. Všeobecné praktické lékařství. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013. xi, 673. ISBN 9788072629343. info
 • GESENHUES, Stefan a Rainer ZIESCHÉ. Vademecum lékaře : všeobecné praktické lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. xxiii, 976. ISBN 807262444X. info
 • SIMON, Chantal, Hazel EVERITT a Tony KENDRICK. Oxford handbook of general practice. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. xxxiv, 111. ISBN 019856581X. info
 • SEIFERT, Bohumil a Václav BENEŠ. Všeobecné praktické lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 292 s. ISBN 8072623699. info
 • SEIFERT, Bohumil. Primární péče. Praktické lékařství : výukový text pro studenty magisterského studia lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 156 s. ISBN 8024608839. info
Výukové metody
lectures, class exercises, workshops, stage at GP office, at paediatric office, at geriatric department
Metody hodnocení
credit
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
výuka včetně kolokvia musí být absolvována před poslední SRZ.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.