BVCP0222c Potravinářská chemie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/3/0. 45. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 16:00–19:20 A21/209
Předpoklady
BVCP0121p Potravinářská chemie I - p && BVCP0121c Potravinářská chemie I - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se s chemickou podstatou jednotlivých živin a dalších látek, vyskytujících se v potravinových surovinách živočišného i rostlinného původu a v potravinách a s jejich změnami během technologického zpracování a kulinářských úprav a rovněž s metodami chemické analýzy zejména instrumentálními a s jejich aplikaci při stanovení nutričních komponent a cizorodých látek v potravinách.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- provádět chemické výpočty
- popsat základní metody chemické analýzy potravin
- samostatně provést vybrané analýzy potravin
Osnova
  • Metody rozkladu organické hmoty. Stanovení Zn ve vzorku potraviny. Stanovení oxidu siřičitého ve víně. Stanovení dusičnanů v pitné vodě. Exkurze do laboratoří SZPI Brno.
Literatura
  • KUBÁŇ, Vlastimil a Petr KUBÁŇ. Analýza potravin. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. 202 s. ISBN 9788073750367. info
  • KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. 2., upr. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2003. 132 s. ISBN 8086369072. info
  • Moderní analytické metody cvičení :cvičebnice - soubor pracovních listů. Edited by Pavel Klouda. 1. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 1996. 128 s. ISBN 80-902155-1-3. info
Výukové metody
laboratorní cvičení, exkurze
Metody hodnocení
plná účast (cvičení, exkurze) protokoly zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.