BFOR041 Ortopedie

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (přednášející)
MUDr. Luboš Nachtnebl, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lukáš Pazourek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jakub Rapi (přednášející)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Leona Dunklerová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.
I. ortopedická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. ortopedická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 3. 3. 7:00–8:40 KOM 409, St 10. 3. 7:00–8:40 KOM 409, St 17. 3. 7:00–8:40 KOM 409, St 24. 3. 7:00–8:40 KOM 409, St 31. 3. 7:00–8:40 KOM 409, St 7. 4. 7:00–8:40 KOM 409, St 14. 4. 7:00–8:40 KOM 409, St 21. 4. 7:00–8:40 KOM 409, St 28. 4. 7:00–8:40 KOM 409, St 5. 5. 7:00–8:40 KOM 409, St 12. 5. 7:00–8:40 KOM 409, St 19. 5. 7:00–8:40 KOM 409, St 26. 5. 7:00–8:40 KOM 409, St 2. 6. 7:00–8:40 KOM 409, St 9. 6. 7:00–8:40 KOM 409
Předpoklady
BKZA011p Základy anatomie -před. && BFAP0222p Anatomie pohyb. syst. II-před.
Základní znalosti anatomie a fysiologie pohybového aparátu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty definovat všechny základní typy onemocnění v ortopedii, popsat hlavní příznaky onemocnění, analyzovat kroky vedoucí ke stanovení diagnózy a měl by být schopen navrhnout vhodnou léčbu stavu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by student měl být schopen:
- definovat všechny základní typy onemocnění v ortopedii,
- popsat hlavní příznaky onemocnění,
- analyzovat kroky vedoucí ke stanovení diagnózy a měl by být schopen navrhnout vhodnou léčbu stavu
Osnova
 • Zahrnuje hlavní kapitoly v ortopedii. Kapitoly:
 • Degenerativní onemocnění kloubů (osteoartróza primární, sekundární). Patologická anatomie a fyziologie. Klinické nálezy, rtg hodnocení (stupně podle Kelgren - Lawrence). Konzervativní léčba, operativní léčba.
 • Osové úchylky končetin (dolní končetina, kyčel). Statické deformity nohy. Deformity horní končetiny.
 • Aloplastiky. Kyčel (cementované, hybridní, necementované, povrchové náhrady, konzervativní implantáty, primární a revizní, tumorové náhrady). Materiály, způsoby fixace v kosti. Komplikace. Koleno, loket, náhrady drobných kloubů rukou.
 • Kostní nádory. Stanovení diagnózy, pomocné vyšetřovací metody, probatorní biopsie. Benigní a maligní muskuloskeletální nádory, nádorům podobné afekce. Léčba
 • Záněty kostí a kloubů. Akutní osteomyelitis- symptomy, laboratorní testy, léčba. Chronická osteomyelitis- projevy, léčba. Akutní artritis – symptomy, laboratorní testy, léčba. Chronická artritis- léčba, prognóza. Granulomatózní záněty (tbc, aktinomykóza).
 • Deformity páteře. Skolióza (dělení, měření dle Cobba), vyšetřovací metody, léčba konzervativní, operativní. Kyfóza (dělení, léčba). Lordóza (dělení, léčba). (symptomy, dělení, léčba).
 • Bolesti zad ( vertebrogenní, viscerální). Lumbago, lumbalgie, lumboischialgický syndrom, Spondylolysis a spondylolisthesis, syndrom spinální stenózy, failed back syndrom. M. Bechtěrev, cervikokranilní a cervikobrachiální syndrom.
 • Vrozené vady (poruchy formace a diferenciace, zdvojení, gigantismus, hypoplázie, vrozená konstrikce, generalizované skeletální vady). Vývojová dysplázie kyčelního kloubu. Pes equinovarus congenitus, torticollis muscularis (diagnostika, léčení).
 • Získané vady v dětském věku (statické vady dolních končetin, poruchy epifýz a epifyzárního růstu). Aseptické kostní nekrózy. Coxa vara adolescentium. Získané vady dospělých.
 • Artroskopie (diagnostická, operační). Artroskopie kolena. Artroskopie ramena a dalších kloubů.
 • Entezopatie (syndrom tenisového lokte, syndrom bolestivého ramene, overuse syndromy).
 • Osteopatie. Osteoporóza (dělení, symptomy, vyšetření, léčba). Osteomalacie, další osteopatie
 • Amputace a exartikulace (indikace, úrovně amputací na dolních i horních končetinách)
 • protézy (části protézy, materiály, prvovybavení, definitivní protéza, rehabilitace). Protézy dolních a horních končetin. Ortézy horních a dolních končetin a trupové ortézy.
 • Rehabilitace v ortopedii (typy, léčebná tělesná výchova, rehabilitační postupy v ortopedii).
Literatura
 • Janíček, P.: Ortopedie,ISBN 978-80-210-4429-6
 • Rozkydal, Z., Chaloupka, R.: Vyšetřovací metody v ortopedii. ISBN 80-210-2655-3
Výukové metody
Výukové metody: přednáška s použitím PC presentací
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou.
Informace učitele
Výuka probíhá v posluchárně KFDR. Účast je povinná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BFOR041