MFAN1022 Aplikovaná neurofyziologie II

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 10. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 13:00–13:50 KOM 235A, Pá 12. 3. 13:00–13:50 KOM 235A, Pá 19. 3. 13:00–13:50 KOM 235A, Pá 26. 3. 13:00–13:50 KOM 235A, Pá 9. 4. 13:00–13:50 KOM 235A, Pá 16. 4. 13:00–13:50 KOM 235A, Pá 23. 4. 13:00–13:50 KOM 235A, Pá 30. 4. 13:00–13:50 KOM 235A, Pá 7. 5. 13:00–13:50 KOM 235A
Předpoklady
MFAN0921 Aplikovaná neurofyziologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické postupy v aplikované neurofyziologii, přednášky z aplikované neurofyziologii v klinických oborech zahrnují celé široké spektrum patologií. Cílem výuky je doplnění a rozšíření specifických znalostí v oblastech řízení lidské motoriky, motorické ontogeneze, motorického učení a neuroplasticity CNS. Výuka si dále klade za cíl zvýšit orientaci studentů ve výběru specifických metod fyzioterapie, léčebné rehabilitace a neurorehabilitace v diagnostice a terapii hybných poruch.
Osnova
 • Neurofyziologické aspekty fylogenetického a ontogenetického přístupu v reedukaci poruch hybnosti
 • Neurofyziologické aspekty reflexního řízení motoriky III: reflexní stimulační metody
 • Plasticita a adaptace CNS
 • Neurofyziologické aspekty motorického učení v pohybové analýze a reedukaci: význam kortexu, limbického systému a motorické paměti pro motorické učení
 • Lateralita: motorické učení v kontextu dominance a specializace hemisfér
 • Neurofyziologické aspekty funkce autonomního nervového systému a funkce vnitřních orgánů, význam pro pohybovou analýzu a reedukaci:
 • Poruchy funkce autonomního nervového řízení. Význam mozkového kmene, retikulární formace a hypotalamu. Specifika sfinkterových poruch a únavy u RS
 • Imaginace: efekt mentální reprezentace pohybu na pohybový výkon a faktory motorického učení
 • Virtuální realita v neurorehabilitaci
Literatura
 • URBÁNEK, K. a kol. Vyšetřovací metody v neurologii. 2.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 127 s. ISBN 80-244-0501-6.
 • VOJTA, V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku: včasná diagnóza a terapie. 1. čes. vyd. Praha: Grada, 1993. 367 s. ISBN 80-854-2498-3.
 • BÁRTLOVÁ, Barbora, Eva NOSAVCOVOVÁ, Marcela NOVÁKOVÁ, Lenka DRLÍKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI a Jarmila SIEGELOVÁ. Funkční výsledky rehabilitace po cévní mozkové příhodě po dobu tří měsíců. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 106-110. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9. info
 • Rehabilitace po cévní mozkové příhodě : včetně nácviku soběstačnosti : průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky. Translated by Simona Šeclová. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 199 s. ISBN 8024705923. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MFAN1022