MINE041p Intenzivní ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1.4/0/0. 21. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Igor Urbánek (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIIN0332p IOP v inter. oborech. II - př. && MIIN0332c IOP v inter. obor. - II - cv. && MIIL031p IOP v infekčním lékař. - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení se základy klinického neurologického vyšetření se zaměřením na vyšetření nemocných s kvalitativní a kvantitativní poruchou vědomí. Základy neurologické topiky a syndromologie včetně určení topické úrovně postižení u kómat. Vegetativní stav, Locked-in-syndrome, stav minimálního vědomí. Neurologický chorobopis nemocného v intenzivní péči. Detekce a skórování kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí (Glasgow Coma Scale [GCS], Richmond Agiation and Sedation Scale [RASS], Confusion Assessment Method in the Intensive Care Unit [CAM/ICU] aj.). Koncept mozkové smrti. Základní vyšetřovací metody v neurologii se zaměřením na oblast intenzivní péče, jejich indikace, kontraindikace, komplikace. Neurologické komplikace kritického stavu. Seznámení se základními skupinami onemocnění nervového systému v dětství a v dospělosti (cévní mozkové příhody, epilepsie, vertebrogenní, nervosvalová, demyelinizační, neurodegenerativní a metabolická onemocnění, neurotraumata, neuroinfekce) se zaměřením na oblast intenzivní péče: teoretická východiska, přehled současné diagnostiky a terapie, typické kasuistiky.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- vysvětlit a odůvodnit příčiny, projevy, diagnostiku, léčbu u pacienta se závažným neurologickým onemocněním.
Osnova
  • Patofyziologie centrálních a neuromuskulárních komplikací kritického stavu. Syndrom systémové zánětlivé odpovědi [SIRS], sepse, multiorgánové selhání. SOFA skóre. Encefalopatie kritického stavu (septická encefalopatie). Delirium: etiopatogeneze, semiologie, diagnostika, léčba. Neuromuskulární komplikace kritického stavu: polyneuromyopatie kritického stavu. Základní principy vývoje nervového systému. Specifika postižení nervového systému v dětském věku. Základy neurologické semiologie (symptomatologie). Poruchy hybného systému: parézy,dyskinézy, myoklonie, poruchy řeči. Poruchy senzitivního systému. Smyslové poruchy. Vegetativní poruchy. Klinické neurologické vyšetření.Kvantitativní poruchy vědomí: somnolence, sopor a kóma. Glasgow coma scale. Specifické klinické syndromy poruch vědomí: „locked-in-syndrome“, stav minimálního vědomí, vegettivní stav. Mozková smrt. Ischemické cévní mozkové příhody. Hemoragické cévní mozkové příhody. Organizace péče o ikty v ČR.Neurotraumatologie, neuroinfekce, degenerativní, metabolická a demyelinizační postižení nervového systému v intenzivní péči. Základní vyšetřovací metody v neurologii. Radiodiagnostické metody (RTG, CT, MR, angiografie). Lumbální punkce, vyšetření likvoru. Elektrodiagnostické metody (EEG, EMG, EP). Epilepsie v dětském věku. Dětská mozková obrna. Epilepsie, status epilepticus.Základy neurologické topiky a syndromologie. Základní topické neurologické syndromy. Topická diagnostika úrovně postižení mozkových kómat.
Literatura
  • neurologie pro nelékařské
  • TYRLÍKOVÁ, Ivana, Martin BAREŠ, Marek BALÁŽ, Milan BRÁZDIL, Jaroslav BRICHTA, Jaroslav DUFEK, Michal DUFEK, Zuzana HUMMELOVÁ, Jan CHRASTINA, Robert MIKULÍK, Eduard MINKS, Miroslava MUCHOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Ivan REKTOR a Irena REKTOROVÁ. Neurologie pro nelékařské obory. Vyd. 2., rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 978-80-7013-540-2. info
  • SEIDL, Zdeněk. Neurologie : pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 168 s. ISBN 9788024727332. info
  • Sestra a urgentní stavy. Translated by Libuše Čížková. 1. české vyd. Praha: Grada, 2008. 549 s. ISBN 9788024725482. info
  • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
  • KALINA, Miroslav. Akutní neurologie : intenzívní péče v neurologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2000. 194 s. ISBN 8072541005. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.