ZLTU021 Tutorium ze základů lékařské terminologie

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 2. 3. 14:00–15:40 KOM 257, Út 9. 3. 14:00–15:40 KOM 257, Út 16. 3. 14:00–15:40 KOM 257, Út 23. 3. 14:00–15:40 KOM 257, Út 30. 3. 14:00–15:40 KOM 257, Út 6. 4. 14:00–15:40 KOM 257, Út 13. 4. 14:00–15:40 KOM 257, Út 20. 4. 14:00–15:40 KOM 257, Út 27. 4. 14:00–15:40 KOM 257, Út 4. 5. 14:00–15:40 KOM 257, Út 11. 5. 14:00–15:40 KOM 257, Út 18. 5. 14:00–15:40 KOM 257, Út 25. 5. 14:00–15:40 KOM 257, Út 1. 6. 14:00–15:40 KOM 257
Předpoklady
! ZLLT011s Zákl. lék. terminologie -s
Předmět je určen studentům zubního lékařství, kteří neuspěli u zápočtu a zkoušky z lékařské terminologie v minulém podzimním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Předmět určený pro studenty, kteří nesplnili Základy lékařské terminologie v podzimním semestru.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má studentům pomoci porozumět a procvičit latinskou gramatiku a upevnit základní slovní zásobu natolik, aby byli schopni složit zkoušku ze Základů lékařské terminologie ještě před ukončením jarního semestru.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
 • používat latinskou a řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně a s pochopením významu jednotlivých termínů
 • vysvětlit a aplikovat gramatické prostředky a pravidla relevantní pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie
 • rozpoznat syntaktickou strukturu víceslovných termínů
 • popsat sémantickou stavbu jednoslovných termínů
 • vytvářet odvozená a složená slova pomocí nejčastěji užívaných slovotvorných prostředků
 • překládat vybrané výrazy z anatomie, preklinických a klinických disciplín, receptury a farmakologie
 • odvodit význam neznámých termínů na základě sémantických, gramatických a logických souvislostí
 • Osnova
  • Osnova kurzu je odvozena od individuálních potřeb zapsaných studentů, při čemž se očekává, že bude pokrývat témata předmětů ZLLT011c a ZLLT011s:
  • 1) Systém latinských substantivních deklinací
  • 2) Adjektivní deklinace (včetně skloňování stupňovaných tvarů)
  • 3) Předložnové vazby
  • 4) Číslovky a vybrané slovesné tvary
  • 5) Receptura
  • 6) Derivace: nejběžnější latinské a řecké prefixy a suffixy a jejich význam
  • 7) Kompozice: principy spojování latinských a řeckých slovních základů
  • 8) Opakování, příprava na test
  Literatura
   doporučená literatura
  • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepr. Praha: Galén, 2015. 917 stran. ISBN 9788074922008. info
  Výukové metody
 • Propojování s poznatky nabytými v hodinách anatomie.
 • Práce s autentickou lékařskou dokumentací.
 • Práce ve skupinách, samostatná práce, řízená diskuze.
 • Pro práci v hodině je nezbytná předchozí pečlivá domácí příprava dle pokynů vyučujícího.
 • Metody hodnocení
  Praktická zkouška (demonstrace dovedností)
  Informace učitele
  Povolena je pouze jedna neomluvená absence, každá další musí být řádně omluvena (prostřednictvím Studijního oddělení LF).

  Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících najdete na jejich osobní stránce v ISu.
  Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány mimo jiné na nástěnce Centra jazykového vzdělávaní MU, oddělení na LF (UKB, budova A15, přízemí).
  Kontakt na jednotlivé vyučující předmětu naleznete na http://www.med.muni.cz/cjv/index.php?id=790 ; sekretariát pracoviště: tel. 549498170.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Určeno k doplnění informací pro studenty, kteří neuspěli u předmětu Základy lékařské terminologie v 1. semestru studia.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.