aVLDD101i Diferenciální diagnostika - Vnitřní lékařství

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1.6/0. 24. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (přednášející)
MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karel Lábr, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLFA0822c Farmakologie II - cvičení
Splněné prerekvizity, splněné zkoušky 4. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je naučit studenta diferenciálně diagnostické rozvaze při vyšetřování nemocných s interními, chirurgickými a neurologickými onemocněními a osvojit si správné a účelné postupy při jednotlivých vyšetřeních. Problematika je rozdělena na interní a chirurgickou. Prohlubuje odborné znalosti a dovednosti získané při systematické výuce..
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude schopen diferenciálně diagnostické rozvahy u pacienta. Student bude schopen:
- získat správnou anamnézu od pacienta
- stanovit priority v diferenciálně diagnostickém postupu a vytvořit diagnosticko-terapeutický plán
- provést odpovídající fyzikální vyšetření, které je zaměřené na pacientovy symptomy
- interpretovat všechny dostupné údaje získané při vyšetření zahrnující anamnézu, objektivní vyšetření, výsledky laboratorních a instrumentálních vyšetření
- na základě získaných výsledků činit potřebná klinická rozhodnutí
Osnova
 • Výuka probíhá v jednotlivých odborných blocích - interní, chirurgický a neurologický blok, ve kterých bude probrána diferenciální diagnostika: . horečky . šokových stavů . poruch vědomí . dušnosti . bolesti na hrudníku . otoky dolních končetin . poruchy rytmu . synkop a kolapsových stavů . bolesti břicha . akutní krvácení ze zažívacího traktu . ikteru, průjmů . hepato- a splenomegalie . dyspepsie . kašle a expektorace . hemoptýzy (vykašlávání krve) . akutní a chronické selhání ledvin . močových syndromů . thyreopatií . bolestí koubů . anémií . krvácivých stavů . uzlinového syndromu . exantémů . pádů ve stáří . akutních a chronických kognitivních poruch, depresí . bolesti hlavy . záchvatovitých stavů . bolesti zad . poruch iontové rovnováhy . náhlé příhody hrudní . komplikace v pooperačním období . plicní infiltráty
Literatura
  povinná literatura
 • LUKÁŠ, Karel a Aleš ŽÁK. Chorobné znaky a příznaky : diferenciální diagnostika. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. xxii, 890. ISBN 9788024750675. info
  doporučená literatura
 • Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství .Steffen, H.M, Griebenow,R. Meuthen, I a kol. Praha. Grada, 1. vydání, 2010, , 416 s.,ISBN 978-80-247-2780-6
 • Raftery a.T. Lim E. Diferenciální diagnoza. Grada, Praha, 2009, 520s. ISBN 978-80-247-2356-3
  neurčeno
 • • Differential Diagnosis of Common Complaints Symons,A.B. , Seller, R.H., 7th Revised edition 2017, 480 p. ISBN13 9780323512329
Výukové metody
Praktická výuka je (v rozsahu téměř 100 % celkového objemu výuky) doplněna o komplexní spektrum metod simulační výuky na simulátorech s různou měrou věrnosti, trenažérech a virtuálních pacientech. Simulační výuka ústí v následný debriefing (zpětnou vazbou pro studenta). V popředí rovněž stojí problémově orientovaná výuka, kdy se student učí prostřednictvím řešení předloženého problému a také týmově orientovaná výuka, kdy studenti v menších skupinách společně diskutují a vybírají řešení daného problému. Důraz je také kladen na rozvoj měkkých dovedností, vč. tzv. „21st century skills“, tedy zejména na komunikaci, rozhodovací schopnosti, kritické myšlení, krizovou komunikaci a týmovou spolupráci.
Metody hodnocení
Tradiční metody hodnocení jsou doplněny o objektivní klinickou evaluaci, která ověřuje klinické znalosti a další dovednosti, jakými jsou např. komunikace, fyzikální vyšetření, provádění výkonů, interpretace výsledků atd. Tento způsob evaluace poskytuje studentům objektivní a konkrétní zpětnou vazbu.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/aVLDD101i