MPOO1044 Klinická optometrie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/2. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MPOO0943c Klinická optometrie I -cvičení && MPOO0943p Klinická optometrie I-předn. && MODP0932 Diplomová práce II
MPOO0943c && MPOO0943p && MODP0932
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto cvičení bude student ovládat vyšetřovací metody a práci s přístrojovým vybavením optometristického pracoviště. Bude ovládat posouzení a předkládat racionální rozhodnutí při vyšetřování refrakčních vad a poruch. Student bude ovládat způsoby použití přístrojů optometrického pracoviště, principy vyšetřovacích metod a vést technickou dokumentací.
Výstupy z učení
Student bude po ukončení předmětu:
- ovládat způsoby použití přístrojů optometrického pracoviště, principy vyšetřovacích metod a vést technickou dokumentací.
Osnova
 • Indikace a kontraindikace v aplikaci kontaktních čoček, typy kontaktních čoček Topografie rohovky a metodika měření Měření kontaktních čoček, skladování, uchovávání, výroba kontaktních čoček Vliv kontaktních čoček na oko, poškození oka kontaktní čočkou Nové typy a materiály kontaktních čoček, péče o kontaktní čočku , speciální kontaktní čočky Příčiny anoftalmu, druhy očních protéz, ektoprotézy Výroba, použití a péče o oční protézy, oční formátory Korekce slabozrakých a sociální oftalmologie Nádory Neurooftalmologie
 • Pracovní oftalmologie a ergonomie vidění
 • Poruchy binokulárního vidění
 • Obrny okohybných svalů
 • Fluorescenční angiografie
 • Onemocnění očnice
 • Onemocnění živnatky a sítnice
 • Operace katarakty
 • Nové techniky a trendy v chirurgii katarakty
 • Současné možnosti korekce afakie
 • Typy a materiály nitroočních čoček
 • Přístrojové a nástrojové vybavení
 • Dřívější a současné metody korekce refrakčních vad
 • Excimer laser
 • Korekce refrakčních vad metodami intraokulárních chirurgických výkonů
 • Elektrofyziologické metody /ERG, VEP/
 • Ultrazvuk
 • Test kontrastní citlivosti
 • Rohovková topografie-EYE SYS
 • Endoteliální mikroskopie
 • Pachymetrie
Literatura
 • VESELÝ, Petr a Pavel BENEŠ. Vyšetřovací metody v optometrii a interpretace jejich výsledků v praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2019. 125 s. 19059. ISBN 978-80-271-2071-0. Grada info
 • KANSKI, Jack J. a Brad BOWLING. Clinical ophthalmology : a systematic approach. 7th ed. Edinburgh: Elsevier Saunders, 2011. ix, 909. ISBN 9780702040931. URL info
 • Trendy soudobé oftalmologie. Edited by Pavel Rozsíval. Praha: Galén, 2010. 259 s. ISBN 9788072626618. info
 • SCHEIMAN, Mitchell a Bruce WICK. Clinical management of binocular vision : heterophoric, accommodative, and eye movement disorders. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008. xii, 748. ISBN 9780781777841. info
 • KANSKI, Jack J. a Jay MENON. Clinical ophthalmology. 5th ed. Edinburgh: Butterworth-Heinemann, 2003. vii, 733. ISBN 0750655410. info
 • RUTRLE, Miloš. Binokulární korekce na POLATESTU. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 115 s. ISBN 8070133023. info
 • ŘEHŮŘEK, Jaroslav. Pohled do historie dětské oftalmologie v Brně. In Bull. SAAD , 1 , s .23. 1998. vyd. Brno: LF MU Brno, 1998. s. 23-45. info
 • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
 • KOLÍN, Jan. Oftalmologie praktického lékaře. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1994. 276 s., ob. ISBN 80-7066-861-X. info
 • RIEBEL, Otto. Vybrané kapitoly z oftalmologie. 3. dopl. vyd. Brno: Univerzita J.E.Purkyně, 1985. 225 s. info
 • FENEIS, Heinz. Anatomický obrazový slovník. Illustrated by Gerhard Spitzer. Praha: Avicenum, 1981. info
 • DIVIŠOVÁ, Gabriela. Strabismus. Vyd. 1. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1979. 295 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
cvičení,zápočet. Praktické provedení vyšetření refrakce, publikační činnost v odborném periodiku, prezentace vybraného tématu na odborných akcích (konference, kongres,..)
Informace učitele
Studenti musí absolvovat vícevýběrový test s minimem správných odpovědí 80 %. V rámci přednášek je pořizován audiovizuální záznam. Tento záznam je uložen v aplikaci MS TEAMS a bude k dispozici pro studijní účely jen studentům zapsaným k předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.