EN

LF:VSCJ0787 Čeština pro cizince VII -c - Informace o předmětu

VSCJ0787 Čeština pro cizince VII

Lékařská fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Dana Kyseláková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: PhDr. Dana Kyseláková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
 • Czech for Foreigners. Syllabus.
 • 1st week: Haematological Anamnesis.
 • 2nd week: Rheumatological Anamnesis.
 • 3rd week: Endocrinological Anamnesis.
 • 4th - 5th weeks: Gynaecological and Obstetrical Anamnesis.
 • 6th - 8th weeks: Psychiatric Examination.
 • 9th - 10th weeks: At the Ophthalmologist's.
 • 11th week: ENT Examination.
 • 12th - 13th weeks: At the Dentist's.
 • 14th week: Revision Lesson.
 • 15th week: Credit Test.
Literatura
 • ČERMÁKOVÁ, Iveta. Czech for medical students: a manual. 1. vyd. Prague: 3rd Medical Faculty of Charles University, 1995. 121 s. ISBN 80-85121-63-8. info
 • HRUBANTOVÁ, Leopoldina a Blažena WEBEROVÁ. Jenom kostra: Just a skeleton. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 162 s. ISBN 80-7184-566-3. info
Metody hodnocení
The tuition is realised in the form of practical courses. The students' presence in these courses is strictly required, maximally two properly apologised absences are tolerated. The tuition is finished by a credit given on the basis of the students' presence and their successful passing of a credit test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Actual information about the subject, consultation hours, etc. is accessible on the notice boards at the Foreign Languages Department.
Contacts with teachers are provided by the secretary of the department (Komenského nám. 2) daily between 09:00 and 11:00 hours; tel.: 05/42126 526.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.