EN

LF:VSCJ0787 Čeština pro cizince VII -c - Informace o předmětu

VSCJ0787 Čeština pro cizince VII

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Eva Dávidová (cvičící)
Mgr. Maria Možná (cvičící)
PhDr. Renata Prucklová (cvičící), Mgr. Jarmila Šafránková (zástupce)
PhDr. Ivana Rešková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Šafránková (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
PhDr. Ivana Rešková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šafránková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSCJ0787/30: Čt 16:00–17:40 N01082/015
VSCJ0787/31: Po 13:20–15:00 A11/211
VSCJ0787/32: Čt 16:00–17:40 A11/228
VSCJ0787/33: Čt 16:10–17:50 A11/327
Předpoklady
VSCJ0686 Čeština pro cizince VI -c
The main aim of the course Czech for Foreigners is to teach students communicate with patients in Czech without any help of English speaking doctors or interpreters and independently write case history. Students can understand information related to very familiar topics that they regularly encounter at school, in the hospital, and in their free time, provided the information is communicated clearly. Students can write simple texts on familiar topics and topics related to their interest, and understand texts that consist of high frequency everyday or job-related language. 3rd and 4th year course focus lies in specialized terminology. Communication skills are developed by working with the texts and dialogues from the course book Czech for Medical Students by Iveta Čermáková. The seminars concentrate on practising thematic doctor-patients dialogues and specialised medical terminology with the use of course book based and teacher created exercises. Study support for all students is offered in the form of e-learning courses available in the Study Materials of their field of studies.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The aim of the tuition is working knowledge of the Czech language on the A1 level of the "Common European Framework of Reference" (CEFR)(Independent User) checked by an examination.
Osnova
 • Czech for Foreigners. Syllabus.
 • 1st week: Introduction, Presenting Complaints.
 • 2nd week: Family and Personal History.
 • 3rd week: Social and Work History.
 • 4th - 5th weeks: History of Cardiovascular Diseases.
 • 6th - 7th weeks: History of the Respiratory Tract Diseases.
 • 8th - 9th weeks: Anamnesis of Renal Diseases.
 • 10th - 11th weeks: Anamnesis of the Alimentary Tract Diseases.
 • 12th week: Haematological Anamnesis.
 • 13th week: Rheumatological Anamnesis.
 • 14th week: Revision Lesson.
 • 15th week: Credit test.
Literatura
 • ČERMÁKOVÁ, Iveta. Czech for medical students: a manual. 1. vyd. Prague: 3rd Medical Faculty of Charles University, 1995. 121 s. ISBN 80-85121-63-8. info
 • REMEDIOSOVÁ, H. a E. ČECHOVÁ. Chcete mluvit česky? / Do you want to speak Czech? Textbook 1. A communicative course of contemporary Czech for English speakers (beginning to intermediate level). 5. vyd. Liberec: Harry Putz, 2005. 414 s. ISBN 80-86727-04-1. info
 • HOLÁ, Lída a Pavla BOŘILOVÁ. Česky krok za krokem 2. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2009. ISBN 978-80-86903-92-7. URL info
 • The first two titles are basic, the third is supplementary.
Výukové metody
The tuition is realised in the form of practical courses.
Metody hodnocení
The tuition is realised in the form of practical courses. The students' presence in these courses is strictly required, maximally two properly apologised absences are tolerated. The tuition is finished by a credit given on the basis of the students' presence and their successful passing of a credit test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Actual information about the subject, consultation hours, etc. is accessible on the notice boards at the Foreign Languages Department. Contact with teachers is provided by the secretary of the department (Kamenice 5, A 15), tel.: 549 498 170.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.