VSPA052 Patologická anatomie

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
3/4/0. 18 kr. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Buček, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (přednášející)
MUDr. Karel Hušek, CSc. (přednášející)
MUDr. Eva Lžičařová (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Wotke, CSc. (přednášející)
MUDr. Víta Žampachová (přednášející)
doc. MUDr. Emil Černý, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc. (cvičící)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karel Hušek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Lžičařová (cvičící)
MUDr. Zdeněk Pavlovský (cvičící)
MUDr. Hana Svobodová (cvičící)
MUDr. Karel Veselý, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Wotke, CSc. (cvičící)
MUDr. Víta Žampachová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc.
Ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Víta Žampachová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
 • Obecná patologie
 • Metody patologie
 • Smrt, nekróza, metabolické a degenerativní choroby
 • Zánět obecná kriteria a reakce, typy a charakteristiky, specifické a granulomatózní záněty
 • Imunitní systém funkce, reakce, autoimunitní choroby,imunodeficience
 • Poruchy krevního oběhu centrální a periferní, celkové a lokální
 • Adaptace a proliferace hypertrofie, hyperplázie, metaplázie
 • Onkologie obecná onkogeneze, klasifikace nádorů, nádory mezenchymové, epitelové, neuroektodermové, germinální, smíšené, mezoteliom, choriokarcinom
 • Speciální patologie
 • Kardiovaskulární patologie, patologie krvetvorné a lymfatické tkáně vrozené vady, metabolické a oběhové poruchy, záněty, nádory
 • Patologie respiračního systému
 • Patologie gastrointestinál.traktu, jater a žlučových cest, pankreatu
 • Patologie urogenitálu
 • Patologie centrálního a periferního nervového systému
 • Patologie endokrinního systému
 • Patologie muskuloskeletálního systému, kůže. Patologie novorozence
Literatura
 • BEDNÁŘ, Blahoslav. Patologie : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 682 s., ob. info
 • MIŘEJOVSKÝ, Pavel a Blahoslav BEDNÁŘ. Obecná patologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 84 s. ISBN 80-7066-950-0. info
 • Speciální patologie. Edited by Ctibor Povýšil. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 151 s. ISBN 80-7184-484-5. info
 • Speciální patologie :neuropatologie, patologie kosterního svalstva, patologie novorozence, malabsorpční syndrom. Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 51 s. ISBN 80-210-1340-0. info
 • BUČEK, Jan. Praktikum z patologie :pitevní cvičení. 4. přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 88 s. ISBN 80-210-0721-4. info
 • FEIT, Josef, P. MIŘEJOVSKÝ a I. STEINER. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6. info
 • Praktikum z patologie 1 :histopatologie. Edited by Milan Macek. 2. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1989. 182 s. ISBN 80-210-0011-2. info
Metody hodnocení
Přednášky: dvakrát týdně
Praktika: střídavě pitevní a histopatologická cvičení, výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány
Zkouška se skládá z praktické části (autopsie, histopatologie), ev. testu, teoretické části (otázky z obecné patologie, speciální patologie, onkologie). Postup k teoretické části zkoušky je podmíněn předchozím úspěšným složením praktické části, ev. testu.
Informace učitele
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na I. a II. PAÚ
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2005/VSPA052