BLLM0321p Lékařská mikrobiologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh
Pá 9:30–11:10 N02104
Předpoklady
BLMB011p Molek. a buněč.biologie - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem teoretické části přípravy je poskytnout základní informace o vlastnostech lékařsky významných mikroorganismů a o patogeneze, klinice, epidemiologii a terapii infekčních onemocnění a podrobné informace o mikrobiologických vyšetřovacích postupech vč. zásad indikace mikrobiologických vyšetření, správného odběru a zasílání infekčního materiálu a správné interpretace výsledků včetně možností antibiotické terapie.
Osnova
  • 1. Úvod, lékařsky významné mikroby, cíle a metodologie klin. bakteriologie. Morfologie a stavba bakterií. 2. Princip barvicích technik obecně, Gramovo barvení, speciální mikroskopické a barvicí techniky 3. Metabolismus a množení bakterií 4. Kultivační techniky (typy půd) 5. Metody identifikace bakterií, obecné principy biochemických testů 6. Testování citlivosti bakterií na antibiotika 7. Molekulární metody v mikrobiologii. Pokus na zvířeti v mikrobiologii (včetně etického rámce) 8. Základy imunologie v mikrobiologii 9. Metody průkazu antigenu a protilátky, antigenní analýza, interpretace nepřímého průkazu 10. Aglutinace a precipitace, aglutinace na nosičích 11. Komplementfixační reakce 12. Neutralizace 13. Reakce se značenými složkami, Western blotting 14. Mikroby a prostředí - základy desinfekce a sterilizace 15. Způsoby přenosu infekčních agens (16. - 30. viz BLLM0322p)
Literatura
  • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
  • Prezentace z přednášek
Metody hodnocení
Zkouška je praktická + ústní. Pro ústní zkoušku existuje 120 otázek, student si vytáhne jednu trojici. Pokud student neuspěje u praktické části zkoušky, končí a k ústní zkoušce již nepokračuje.
Informace učitele
http://www.medmicro.info a Studijní materiály IS MU
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.